Skocz do zawartości
Gracze online

 

 

Wiesiu

Community Manager
 • Postów

  272
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Wygrane w rankingu

  2

Ostatnia wygrana Wiesiu w dniu 23 Sierpnia 2019

Użytkownicy przyznają Wiesiu punkty reputacji!

Informacje dodatkowe

 • Discord
  wiesiunio

Ostatnie wizyty

8 201 wyświetleń profilu

Osiągnięcia Wiesiu

Wschodząca gwiazda

Wschodząca gwiazda (9/14)

 • Well Followed
 • Mówca
 • Wyjątkowo popularny
 • Raczkujący
 • Dusza towarzystwa

Najnowsze odznaki

497

Reputacja

 1. Smart Security Training Center - centrum szkoleniowe dla przyszłych i aktualnych ochroniarzy, które oferuje pełen zakres kształcenia wymaganego przez Business and Professions Code. Centrum szkoleniowe jest prowadzone przez emerytowanego porucznika Los Santos County Sheriff's Departament, Williama Reeda. Szkolenie profesjonalnie wyczerpuje poniższe tematy: Obowiązki i etyka w aresztowaniu obywatelskim; Relacje między pracownikiem ochrony a funkcjonariuszem policji podczas dokonywania aresztowania; Ograniczenia uprawnień pracownika ochrony do aresztowania; Ograniczenia dotyczące przeszukań i konfiskat; Odpowiedzialność karna i cywilna; Prawo o wykroczeniach; Etyka i komunikacja; Reagowanie w sytuacjach awaryjnych, w tym reagowanie na nagłe przypadki medyczne; Bezpieczeństwo pracownika ochrony; Właściwe użycie siły. Centrum oferuje również wsparcie w zakresie uzyskania Concealed Carry License. Właścicielem firmy jest William Reed. Numer kontaktowy - 759-595. Wszelkie prawa do logotypu i nazwy należą do Smart Security Training Center. Ceny szkoleń mogą różnić się w zależności od wielkości grup. Smart Security Training Center zapewnia certyfikat szkolenia na podstawie testów prowadzonych na ostatnim etapie szkolenia. Smart Security Training Center zastrzega sobie prawo do odmowy wydania certyfikatu w przypadku negatywnego wyniku testu osoby szkolonej. TU DZIAŁAMY!
 2. Aktualizacja regulaminu, dodano podpunkt dotyczący postaci skorumpowanych: Postać uznaje się za skorumpowaną w momencie: świadomego, przesadnego i notorycznie powtarzającego się łamania regulaminów i oficjalnych zasad, jakimi powinien kierować się przedstawiciel frakcji w grze IC, bez względu na intencje.
 3. Byłeś w dwóch frakcjach jednocześnie bez uzyskania zgody obu zainteresowanych sprawą liderów. Skarga do odrzucenia. W dobrym tonie jest załatwianie takich spraw jeszcze przed złożeniem podania. Dodatkowo, w związku z tym, że przyznałeś się tutaj ewidentnie do winy - nakładam na Ciebie karę czarnej listy organizacji publicznych z możliwością apelacji po 2 miesiącach.
 4. Business and Professions Code - zapraszam do zapoznania się

  https://forum.v-rp.pl/topic/30078-business-and-professions-code/

 5. Wiesiu

  [GRA/Wiesiu]San

  Oliwier, jako osoba zajmująca się częścią Rescue, przedstawił warunki, które są do przyjęcia - zgadzam się na to. Ostrzegam jedynie ze swojej strony, że ewentualne kolejne pojawienie się na czarnej liście może okazać zdecydowanie dłuższe lub permanentne.
 6. W związku z tym, że Twoja postać została zablokowana jeszcze przed wprowadzeniem zasady 3 miesięcznego czasu karencji - masz zgodę na odblokowanie postaci.
 7. Czy Twoja postać została skazana za jakiekolwiek przestępstwo, poza dotyczącym nielegalnego pobytu, podczas przebywania na terytorium USA?
 8. Twoja postać planuje uzyskać legalny pobyt, czy planuje ponownie przedrzeć się na terytorium Stanów nielegalnie? @Essassit0
 9. Chcemy zredukować możliwości wykorzystania papierów jednocześnie oddając w ręce liderów decyzję o ilości postaci pod panelem Waszej frakcji. Wszystkie poniższe zasady są zasadami wyjściowymi, a liderzy, we własnych frakcjach/projektach, mogą wprowadzać zasady bardziej rygorystyczne od poniższych wedle uznania. Kolejno: 1. Papiery mogą być wykorzystywane w celu odegrania postaci z rangą nadzorczą lub dowódczą w celu wykonania konkretnego zadania związanego z funkcją supervisory/w ramach eventu itd. Jeśli więc ktoś z uprawnieniami do odegrania sierżanta gra aktualnie na postaci podrzędnego oficera/zastępcy/agenta etc. może wykorzystać papiery, by chwilowo wcielić się w rolę sierżanta/porucznika etc. w celu zareagowania na konkretne zapotrzebowanie. 2. Papiery mogą być wykorzystywane w celu odegrania wydziału wewnętrznego, pilota, lub innych epizodycznych ról (jeśli opiekunowie zgodzą się na traktowanie roli jako epizodycznej). Wszelkie błędy i kary z nimi związane będą przypisane pod główną postać z uwzględnieniem immersyjności powodu. (jeśli pilot rozbije helikopter i kogoś nim zabije, to oficjalnym powodem wszczęcia sprawy przeciwko oficerowi/zastępcy/agentowi będzie spowodowanie wypadku na lądzie ze skutkiem śmiertelnym, który miał miejsce narracyjnie, gdyż zwykły LEO nie wsiada nagle do helikoptera i nie zacznie sobie nim latać.) 3. Papiery mogą być wykorzystywane przez detektywów w trakcie prowadzonych działań w celu uniknięcia MG (zmiana nicku), ale podczas korzystania z papierów w tym celu tożsamość nie ulega zmianie. Wszystkie przewinienia i związane z nimi kary będą przypisywane postaci głównej, bez papierów. 4. Odpowiednie odegranie obrażeń i gra IC w placówce medycznej, oraz z personelem tejże, nadal jest Waszym obowiązkiem. Dodatkowa postać pod panelem nie może być wykorzystywana jako ucieczka od odegrania konsekwencji i należy poświęcić grze na postaci rannej odpowiednią ilość uwagi oraz wstrzymać się od powrotu na duty przez satysfakcjonujący czas. Łamanie tej zasady będzie karane. 5. Limit postaci pod panelem frakcji ustalany jest wewnętrznie przez lidera. Obowiązkiem lidera i zarządu jest bezwzględne karanie przejawów łączenia wątków postaci tego samego gracza. Zmiana ta ma na celu całkowite ukrócenie i uniemożliwienie bezkarności postaci, które przekroczyły swoje uprawnienia na papierach. W tym momencie postaci na papierach są traktowane jako osobne. Powyższe zasady tyczą się również organizacji publicznych skupionych wokół działań Fire i Medical. W ich przypadku zasady należy przełożyć na realia tychże organizacji.
 10. Wiesiu

  [GRA/Wiesiu]San

  Jeszcze na to za wcześnie, minimum miesiąc BLki, napisz pod koniec kwietnia, wtedy będziemy o tym dywagować.
 11. Wiesiu

  wojtek

  cześć Wojtek!
 12. Business and Professions Code I - Postanowienia ogólne O ile z kontekstu nie wynika inaczej, przepisy ogólne określone poniżej regulują konstrukcję niniejszego kodeksu. Nagłówki działów, części, rozdziałów, artykułów i sekcji zawarte w niniejszym kodeksie nie mogą być uważane za regulujące, ograniczające, modyfikujące lub w jakikolwiek sposób wpływające na zakres, znaczenie lub intencje postanowień niniejszego kodeksu. Czas teraźniejszy obejmuje czas przeszły i przyszły, a czas przyszły - teraźniejszy. Każda płeć obejmuje pozostałe dwie płcie. "Hrabstwo" obejmuje miasto i hrabstwo. "Miasto" obejmuje miasto i hrabstwo. "Musi" jest obowiązkowe, a "może" jest dopuszczeniem. "Stan" oznacza stan San Andreas, chyba że odnosi się do różnych części Stanów Zjednoczonych. W tym drugim przypadku obejmuje on Dystrykt Kolumbii i terytoria. "Departament", o ile nie określono inaczej, odnosi się do Departamentu Spraw Konsumenckich. O ile nie określono inaczej, termin "dyrektor" odnosi się do dyrektora ds. konsumenckich. Każde uprawnienie i obowiązek przyznany lub nałożony na dyrektora może być wykonywany przez dowolnego innego urzędnika lub pracownika Departamentu Spraw Konsumenckich upoważnionego przez dyrektora, ale dyrektor będzie nadzorował i ponosił odpowiedzialność za wszystkie uprawnienia i obowiązki wykonywane przez tych urzędników i pracowników. "Uprawnienia do mianowania", o ile nie określono inaczej, odnoszą się do dyrektora ds. konsumenckich. O ile wyraźnie nie określono inaczej, "licencja" oznacza licencję, certyfikat, rejestrację lub inne środki umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej lub wykonywanie zawodu regulowanego przez niniejszy kodeks. "Licencjobiorca" oznacza każdą osobę upoważnioną na podstawie licencji, certyfikatu, rejestracji lub w inny sposób do prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania zawodu regulowanego przez niniejszy kodeks. Niezależnie od innych przepisów niniejszego kodeksu, każda osoba, która podczas pobytu w więzieniu stanowym lub innym zakładzie poprawczym została przeszkolona, w ramach programu resocjalizacji zatwierdzonego przez daną agencję wydającą licencje i zapewnionego przez więzienie lub inny zakład poprawczy, w zakresie określonych umiejętności, zawodu lub profesji, dla których wymagana jest licencja państwowa, certyfikat lub inny dowód biegłości zgodnie z niniejszym kodeksem, nie może, po zwolnieniu z więzienia lub zakładu, zostać pozbawiona prawa do przystąpienia do następnego regularnie zaplanowanego egzaminu państwowego lub jakiegokolwiek późniejszego egzaminu wymaganego do uzyskania licencji, certyfikatu lub innego dowodu biegłości, licencję, certyfikat lub inny dowód biegłości i nie może zostać pozbawiony takiej licencji, certyfikatu lub innego dowodu biegłości z powodu uwięzienia tej osoby lub wyroku skazującego, z którego wynikało uwięzienie, lub dlatego, że dana osoba uzyskała indywidualne szkolenie w więzieniu lub w zakładzie poprawczym, jeżeli agencja licencyjna, zgodnie z zaleceniem organu ds. dorosłych lub departamentu organu ds. młodzieży, w zależności od przypadku, uzna, że dana osoba jest odpowiednią osobą do uzyskania licencji. ROZDZIAŁ 1. Odmowa, zawieszenie i cofnięcie licencji 1000. BPC - Niezależnie od innych postanowień niniejszego kodeksu, komisja może odmówić wydania licencji regulowanej przez niniejszy kodeks na podstawie faktu, że wnioskodawca został skazany za przestępstwo lub podlegał formalnej dyscyplinie. 1001. BPC - Poza wszelkimi innymi działaniami, które komisja może podjąć przeciwko licencjobiorcy, komisja może zawiesić lub cofnąć licencję na podstawie tego, że licencjobiorca został skazany za przestępstwo, jeżeli przestępstwo to jest w znacznym stopniu związane z kwalifikacjami, funkcjami lub obowiązkami związanymi z działalnością lub zawodem, na które licencja została wydana. 1002. BPC - Komisja może zawiesić licencję, jeśli licencjobiorca nie przestrzega nakazu lub wyroku w sprawie alimentów na dziecko. ROZDZIAŁ 2. Adwokaci ARTYKUŁ 1. Postanowienia ogólne 2000. BPC - Niniejszy rozdział Kodeksu Biznesu i Zawodów stanowi rozdział dotyczący adwokatów. Może on być cytowany jako ustawa o adwokaturze stanowej (State Bar Act). 2001. BPC - The State Bar of San Andreas jest spółką publiczną. Jest ona dalej określana jako State Bar lub stanowa izba adwokacka. 2001.1. BPC - State Bar of San Andreas będzie wymagać od wszystkich pracowników i przyszłych pracowników, a także może wymagać od wolontariuszy, wykonawców i podwykonawców, złożenia odcisków palców w Departamencie Sprawiedliwości i Federalnym Biurze Śledczym w celu ustalenia tożsamości i ustalenia, czy dana osoba była karana w tym stanie lub w innych stanach, w tym poprzez krajowe sprawdzenie historii kryminalnej. 2002. BPC - Licencjobiorcami Adwokatury Stanowej są wszystkie osoby dopuszczone i licencjonowane do wykonywania zawodu prawnika w tym stanie, z wyjątkiem sędziów sądów rejestrowych w okresie sprawowania przez nich urzędu. 2002.1. BPC - W rozumieniu niniejszego rozdziału lub innych przepisów prawa, określenie "członek stanowej izby adwokackiej" odnosi się do licencjobiorcy stanowej izby adwokackiej. 2002.3. BPC - Licencjobiorca stanowej izby adwokackiej jest zobowiązany do przechowywania wszystkich poniższych informacji w oficjalnych rejestrach licencyjnych stanowej izby adwokackiej: (1) Aktualny adres biura i numer telefonu licencjobiorcy lub, jeśli biuro nie jest prowadzone, adres, który ma być używany do celów adwokatury stanowej lub agencji odpowiedzialnej za dyscyplinę adwokacką. (2) Wszystkie specjalizacje, w których licencjobiorca jest certyfikowany. (3) Wszelkie inne informacje, które mogą być wymagane na mocy umowy lub warunków zawieszenia nałożonych przez agencję odpowiedzialną za dyscyplinę adwokacką. 2003. BPC - Licencje State Bar są podzielone na dwie klasy - aktywną i nieaktywną. 2003.1. BPC - Każdy licencjobiorca State Bar jest aktywnym licencjobiorcą do czasu, gdy na wniosek State Bar lub na wniosek licencjobiorcy, licencjobiorca zostanie zarejestrowany jako nieaktywny licencjobiorca. 2003.2. BPC - Nieaktywni licencjobiorcy to licencjobiorcy, którzy złożyli wniosek o wpisanie ich jako nieaktywnych licencjobiorców lub którzy zostali wpisani jako nieaktywni licencjobiorcy przez State Bar. ARTYKUŁ 2. Nielegalne praktykowanie prawa i nagabywanie 2010. BPC - Żadna osoba nie może praktykować prawa w San Andreas, chyba że jest aktywnym licencjobiorcą stanowej izby adwokackiej. 2010.1. BPC (M) - Niezależnie od innych przepisów prawa, naruszenie sekcji 2010. BPC, które jest wykroczeniem, podlega karze grzywny w wysokości dziesięciu tysięcy dolarów (10000 USD). 2011. BPC (M)/(F) - Każda osoba reklamująca się lub podająca się za praktykującą lub uprawnioną do praktyki prawa lub w inny sposób praktykująca prawo, która nie jest aktywnym licencjobiorcą stanowej izby adwokackiej lub w inny sposób uprawniona na mocy ustawy lub przepisu sądowego do praktyki prawa w tym stanie w momencie dokonywania tego, jest winna wykroczenia zagrożonego karą do roku pozbawienia wolności w County Jail i/lub grzywną. W przypadku drugiego lub kolejnego skazania, osoba ta zostanie osadzona w County Jail na okres nie krótszy niż 90 dni. 2012. BPC (M)/(F) - Każda osoba, działająca indywidualnie lub jako pracownik publiczny lub prywatny, lub w imieniu jakiejkolwiek firmy, korporacji, spółki lub stowarzyszenia, działająca w charakterze naganiacza lub naganiacza dla jakichkolwiek prawników lub zabiegająca o jakiekolwiek interesy dla jakichkolwiek prawników w więzieniach stanowych, więzieniach hrabstw, więzieniach miejskich lub innych miejscach przetrzymywania osób, szpitalach przyjmujących, sądach wyższej instancji lub w jakiejkolwiek instytucji publicznej dopuszcza się złamania prawa. Każda osoba, firma, spółka osobowa, stowarzyszenie lub korporacja naruszająca punkt 2012. BPC podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu hrabstwa na okres nie dłuższy niż jeden rok i/lub grzywny. W przypadku drugiego lub kolejnego skazania, osoba, firma, spółka osobowa, stowarzyszenie lub korporacja podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu hrabstwa na okres nie krótszy niż jeden rok i/lub grzywnie. Każda osoba zatrudniona jako urzędnik, dyrektor, powiernik, pracownik lub agent tego stanu lub jakiegokolwiek hrabstwa lub innej instytucji miejskiej lub jej pododdziału, która zostanie uznana za winną naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego artykułu, utraci prawo do swojego urzędu i zatrudnienia oprócz wszelkich innych kar przewidzianych w niniejszym artykule. ARTYKUŁ 3. Reklama zgodna z prawem 2020. BPC - Żadna reklama nie może zawierać fałszywych, wprowadzających w błąd lub oszukańczych stwierdzeń ani pomijać jakichkolwiek faktów niezbędnych do tego, aby złożone oświadczenia, w świetle okoliczności, w których zostały złożone, nie były fałszywe, wprowadzające w błąd lub oszukańcze. 2020.1. BPC - Żadna reklama nie może zawierać żadnych gwarancji ani rękojmi dotyczących wyniku sprawy prawnej w wyniku reprezentacji przez licencjobiorcę. 2020.2. BPC - Żadna reklama nie może zawierać podszywania się pod nazwisko, głos, fotografię lub obraz elektroniczny jakiejkolwiek osoby innej niż prawnik, bezpośrednio lub pośrednio przedstawiającej prawnika. 2020.3. BPC - Żadna reklama nie może zawierać podszywania się pod nazwisko, głos, zdjęcie lub obraz elektroniczny jakiejkolwiek osoby, bezpośrednio lub pośrednio podającej się za klienta licencjobiorcy przedstawionego w reklamie, ani dramatyzacji wydarzeń, chyba że w reklamie ujawniono podszywanie się lub dramatyzację. 2020.4. BPC - Żadna reklama nie może zawierać rzecznika, w tym rzecznika celebryty, chyba że zostanie ujawniony tytuł rzecznika. 2021. BPC - Każda reklama wykonana w imieniu licencjobiorcy, która nie została opłacona przez licencjobiorcę, musi ujawniać wszelkie relacje biznesowe, przeszłe lub obecne, między licencjobiorcą a osobą płacącą za reklamę. ROZDZIAŁ 3. Prywatni detektywi ARTYKUŁ 1. Postanowienia ogólne 3000. BPC - Niniejszy rozdział może być cytowany jako ustawa o prywatnych detektywach. 3001. BPC - Użyty w niniejszym rozdziale termin "osoba" obejmuje każdą osobę fizyczną, firmę, spółkę, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie, organizację, spółkę osobową i korporację. 3002. BPC - "Wykwalifikowany menedżer" oznacza osobę, pod której kierownictwem, kontrolą, odpowiedzialnością lub zarządem prowadzona jest działalność licencjobiorcy. 3003. BPC - W rozumieniu niniejszego rozdziału "pracodawca" oznacza osobę, która zatrudnia daną osobę za wynagrodzeniem, umieszcza tę osobę na liście płac pracodawcy i pobiera wszystkie wymagane prawem potrącenia i składki. 3004. BPC - W rozumieniu niniejszego rozdziału "pracownik" oznacza osobę fizyczną, która pracuje dla pracodawcy, jest wymieniona w dokumentacji płacowej pracodawcy i znajduje się pod kierownictwem i kontrolą pracodawcy. 3005. BPC - Użyte w niniejszym rozdziale określenie "pozwolenie na broń palną" obejmuje "pozwolenie na broń palną", "kartę kwalifikacyjną broni palnej", "kwalifikację broni palnej" oraz "pozwolenie kwalifikacyjne na broń palną". 3006. BPC - Żadne z postanowień niniejszego rozdziału nie może być interpretowane jako uprawniające jakąkolwiek osobę do wykonywania zawodu prawnika w tym stanie, chyba że jest ona aktywnym członkiem State Bar of San Andreas. 3007. BPC - Osoba posiadająca licencję wydaną przez departament zgodnie z niniejszym rozdziałem może odwołać się od nałożonej grzywny administracyjnej do Komisji ds. oceny dyscyplinarnej prywatnych detektywów. 3008. BPC - Użyte w niniejszym rozdziale określenie "biuro" oznacza Biuro Bezpieczeństwa i Usług Śledczych. ARTYKUŁ 2. Regulacja, licencjonowanie i rejestracja 3010. BPC - Żadna osoba nie może angażować się w działalność regulowaną przez niniejszy rozdział, działać lub zakładać, że działa jako licencjobiorca lub przedstawiać się jako licencjobiorca, chyba że posiada licencję na mocy niniejszego rozdziału; i żadna osoba nie może fałszywie oświadczać, że jest zatrudniona przez licencjobiorcę. 3010.1. BPC (M) - Niezależnie od innych przepisów prawa, naruszenie sekcji 3010. BPC, które jest wykroczeniem, podlega karze grzywny w wysokości dziesięciu tysięcy dolarów (10000 USD). 3011. BPC - Prywatnym detektywem w rozumieniu niniejszego rozdziału jest osoba, która za jakimkolwiek wynagrodzeniem angażuje się w działalność gospodarczą lub przyjmuje zatrudnienie w celu zapewnienia lub zgadza się na zapewnienie jakiejkolwiek osobie ochrony osób, lub angażuje się w działalność gospodarczą lub przyjmuje zatrudnienie w celu zapewnienia lub zgadza się na przeprowadzenie lub przeprowadza jakiekolwiek dochodzenie w celu uzyskania informacji w odniesieniu do: (a) Przestępstwa lub krzywdy popełnionego lub grożącego popełnieniem przeciwko Stanom Zjednoczonym Ameryki lub jakiemukolwiek stanowi lub terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. (b) Tożsamości, zwyczajów, postępowania, działalności gospodarczej, zawodu, uczciwości, rzetelności, wiarygodności, wiedzy, lojalności, działalności, przemieszczania się, miejsca pobytu, powiązań, stowarzyszeń, transakcji, czynów, reputacji lub charakteru jakiejkolwiek osoby. (c) Lokalizacji, dysponowania lub odzyskania utraconego lub skradzionego mienia. (d) Przyczyn lub odpowiedzialności za pożary, oszczerstw, strat, wypadków, szkód lub obrażeń osób lub mienia. (e) Zabezpieczenia dowodów do wykorzystania przed sądem, komisją, urzędnikiem lub komisją śledczą. Dla celów niniejszej sekcji, prywatnym detektywem jest każda osoba, działająca w celu zbadania, uzyskania i zgłoszenia dowolnemu pracodawcy lub agentowi wyznaczonemu przez pracodawcę, informacji dotyczących pracowników pracodawcy obejmujących kwestie uczciwości, naruszenia zasad lub innych standardów wykonywania obowiązków służbowych. Niniejsza sekcja nie ma zastosowania do przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. 3012. BPC - Prywatny detektyw może świadczyć usługi w celu ochrony osoby, ale nie mienia, co jest związane z dochodzeniem, do którego prywatny detektyw został wcześniej zatrudniony. 3013. BPC - Żadna osoba nie może angażować się w działalność prywatnego detektywa, zgodnie z definicją w sekcji 3041. BPC, chyba że osoba ta złożyła wniosek i otrzymała licencję na prowadzenie tej działalności zgodnie z niniejszym rozdziałem. 3014. BPC (M) - Każda osoba, która narusza którekolwiek z postanowień niniejszego rozdziału lub która spiskuje z inną osobą w celu naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego rozdziału, odnoszących się do licencji prywatnego detektywa, lub która świadomie angażuje osobę nieposiadającą licencji, jest winna wykroczenia podlegającego karze grzywny i/lub karze pozbawienia wolności w County Jail nieprzekraczającej jednego roku. 3015. BPC (M) - Każda osoba, która: (1) działa jako lub przedstawia się jako licencjobiorca prywatnego detektywa na mocy niniejszego rozdziału, gdy nie jest licencjobiorcą na mocy niniejszego rozdziału; (2) fałszywie oświadcza, że jest zatrudniona przez licencjobiorcę na mocy niniejszego rozdziału, gdy nie jest zatrudniona przez licencjobiorcę na mocy niniejszego rozdziału; (3) nosi odznakę, kartę identyfikacyjną lub wizytówkę wskazującą, że jest licencjobiorcą na mocy niniejszego rozdziału, gdy nie jest licencjobiorcą na mocy niniejszego rozdziału; (4) używa papieru firmowego lub innych pisemnych lub elektronicznie wygenerowanych materiałów wskazujących, że jest licencjobiorcą na mocy niniejszego rozdziału, gdy nie jest licencjobiorcą na mocy niniejszego rozdziału; (5) reklamuje, że jest licencjobiorcą na mocy niniejszego rozdziału, gdy nie jest licencjobiorcą, jest winny wykroczenia, które podlega karze grzywny i/lub karze pozbawienia wolności w County Jail na okres nie dłuższy niż jeden rok. 3016. BPC - Wniosek o licencję na mocy niniejszego rozdziału powinien być sporządzony na formularzu określonym przez dyrektora i wraz z opłatą za złożenie wniosku przewidzianą w niniejszym rozdziale. 3016.1. BPC - Zanim wniosek o licencję zostanie rozpatrzony pozytywnie, osoba ubiegająca się o licencję musi spełniać wszystkie poniższe warunki: (a) Mieć ukończone 18 lat. (b) Nie popełnił czynów lub przestępstw stanowiących podstawę do odmowy wydania licencji. (c) Spełniać wymagania określone w niniejszym rozdziale dla konkretnej licencji, o którą składany jest wniosek. (d) Spełniać inne wymagania, które dyrektor może określić w drodze rozporządzenia. 3017. BPC - Licencjobiorca lub urzędnik, dyrektor, partner lub wykwalifikowany kierownik licencjobiorcy może ujawnić każdemu funkcjonariuszowi organów ścigania lub prokuratorowi okręgowemu lub ich przedstawicielowi wszelkie informacje, które mogą uzyskać w związku z jakimkolwiek przestępstwem, ale nie mogą ujawniać żadnej innej osobie, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, żadnych informacji uzyskanych przez nich, chyba że na polecenie pracodawcy lub klienta, dla którego informacje zostały uzyskane. 3017.1. BPC - Licencjobiorca, dyrektor, partner, członek, kierownik, wykwalifikowany kierownik lub pracownik licencjobiorcy nie może świadomie składać fałszywych raportów swojemu pracodawcy lub klientowi, dla którego uzyskano informacje. 3017.2. BPC - Licencjobiorca, urzędnik, dyrektor, partner, kierownik, członek, wykwalifikowany kierownik lub pracownik licencjobiorcy nie może używać tytułu, odznaki, nosić munduru, używać insygniów, używać karty identyfikacyjnej ani składać żadnych oświadczeń z zamiarem wywarcia wrażenia, że są w jakikolwiek sposób powiązani z rządem federalnym, rządem stanowym lub jakąkolwiek jednostką polityczną rządu stanowego. 3017.3. BPC - Licencjobiorca lub urzędnik, dyrektor, partner, kierownik, członek, wykwalifikowany kierownik lub pracownik licencjobiorcy nie może wchodzić do żadnego prywatnego budynku lub jego części, z wyjątkiem pomieszczeń powszechnie dostępnych dla publiczności, bez zgody właściciela lub osoby będącej w ich prawnym posiadaniu. ARTYKUŁ 3. Zastosowanie przepisów rozdziału 3020. BPC - Dla celów niniejszego artykułu "licencjobiorca" oznacza licencjonowanego prywatnego detektywa. 3021. BPC - Licencjobiorca lub wykwalifikowany kierownik licencjobiorcy, który w ramach zatrudnienia lub działalności gospodarczej nosi przy sobie śmiercionośną broń, musi ukończyć szkolenie w zakresie noszenia i używania broni palnej, oraz posiadać licencję posiadania ukrytej broni (CCW). 3021.1. BPC - Biuro może przyznać pozwolenie na broń w ramach wykonywania obowiązków wnioskodawcy jeśli wnioskodawca ma co najmniej 21 lat, a biuro ustaliło, po przeprowadzeniu dochodzenia, że noszenie i używanie broni palnej przez wnioskodawcę w trakcie wykonywania obowiązków służbowych nie stanowi widocznego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego lub że noszenie i używanie broni palnej przez wnioskodawcę nie stanowi naruszenia kodeksu karnego. 3021.2. BPC - Biuro nie odnowi pozwolenia na broń palną, jeśli wnioskodawca ma zakaz posiadania, otrzymywania, nabywania lub posiadania broni palnej zgodnie z prawem stanowym lub federalnym. Przed odnowieniem pozwolenia na broń palną biuro przekazuje Departamentowi Sprawiedliwości informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby ubiegającej się o odnowienie. 3021.3. BPC - Licencjobiorca lub wykwalifikowany kierownik licencjobiorcy nie może nosić ani używać broni palnej, chyba że osoba ta spełniła wymagania sekcji 3021. BPC, 3021.1. BPC i 3021.2. BPC oraz posiada ważną kartę kwalifikacji broni palnej oraz ważną licencję posiadania broni ukrytej (CCW). 3021.4. BPC - Pozwolenie na broń palną może zostać automatycznie cofnięte, jeśli w dowolnym momencie Departament Sprawiedliwości powiadomi biuro, że posiadaczowi pozwolenia na broń palną zabrania się posiadania, otrzymywania lub nabywania broni palnej zgodnie z prawem stanowym lub federalnym. 3022. BPC - Dyrektor może nakładać grzywny lub inne kary dyscyplinarne, łącznie z odebraniem licencji. Ocena grzywien i kar administracyjnych będzie niezależna od jakichkolwiek innych działań biura lub jakiejkolwiek lokalnej, stanowej lub federalnej agencji rządowej, które mogą wynikać z naruszenia tego artykułu. Oprócz innych czynów zabronionych na mocy niniejszego rozdziału, żaden licencjobiorca lub wykwalifikowany menedżer nie może, w trakcie i w zakresie licencjonowanej działalności, wykonywać żadnej z poniższych czynności: (a) Nosić niesprawnej, repliki lub innej symulowanej broni palnej. (b) Używać broni palnej z naruszeniem prawa lub ze świadomym naruszeniem standardów noszenia i używania broni palnej, zgodnie z nauczaniem w trakcie szkolenia w zakresie noszenia i używania broni palnej. (c) Nosić lub używać pałki podczas wykonywania swoich obowiązków. (d) Nosić lub używać gazu łzawiącego lub innego nieśmiercionośnego środka chemicznego podczas wykonywania swoich obowiązków, chyba że posiada dowód ukończenia kursu w zakresie noszenia i używania gazu łzawiącego lub innego nieśmiercionośnego środka chemicznego. ARTYKUŁ 4. Postępowanie dyscyplinarne 3030. BPC - Dyrektor może odmówić, zawiesić lub cofnąć licencję wydaną na mocy niniejszego rozdziału, jeśli stwierdzi, że licencjobiorca lub jego wykwalifikowany menedżer, którykolwiek z jego urzędników, dyrektorów, partnerów, członków, menedżerów lub wykwalifikowanych menedżerów: (a) Złożył fałszywe oświadczenie lub podał fałszywe informacje w związku z wnioskiem o licencję lub odnowienie lub przywrócenie licencji. (b) Naruszył jakiekolwiek postanowienia niniejszego rozdziału. (d) Został skazany za jakikolwiek czyn lub przestępstwo stanowiące podstawę do odmowy wydania licencji, w tym za nielegalne używanie, noszenie lub posiadanie śmiercionośnej broni. (e) Podszywał się, zezwalał lub pomagał pracownikowi podszywać się pod funkcjonariusza organów ścigania lub pracownika Stanów Zjednoczonych Ameryki lub jakiegokolwiek stanu lub jego jednostki politycznej. (f) Świadomie nie wykonał lub odmówił wykonania na rzecz klienta usług lub raportu uzgodnionych między stronami, za które wynagrodzenie zostało wypłacone lub zaoferowane zgodnie z umową stron. (g) Dopuścił się napaści, pobicia, porwania lub użycia siły lub przemocy wobec jakiejkolwiek osoby bez odpowiedniego uzasadnienia. (h) Świadomie naruszył lub doradzał, zachęcał lub pomagał w naruszeniu jakiegokolwiek nakazu sądowego lub nakazu sądowego w trakcie prowadzenia działalności jako licencjobiorca. (i) Popełnił jakikolwiek czyn zabroniony z tytułu Penal Code. (j) Używał nazwy innej niż ta, pod którą jest obecnie licencjonowany w jakiejkolwiek reklamie, nagabywaniu lub umowie biznesowej. (k) Popełnił jakiekolwiek działanie w ramach działalności licencjobiorcy stanowiące nieuczciwość lub oszustwo. 3031. BPC (F) - Każda osoba, która świadomie fałszuje odciski palców lub fotografie jest winna przestępstwa podlegającego karze grzywny nieprzekraczającej dziesięciu tysięcy dolarów (10 000 USD) i/lub karze pozbawienia wolności w County Jail nieprzekraczającej dwóch lat. ROZDZIAŁ 4. Prywatne usługi ochroniarskie ARTYKUŁ 1. Postanowienia ogólne 4000. BPC - Niniejszy rozdział może być cytowany jako ustawa o prywatnych usługach ochroniarskich. 4001. BPC - Użyty w niniejszym rozdziale termin "dyrektor" oznacza dyrektora ds. konsumenckich, chyba że z kontekstu wynika inaczej. 4002. BPC - Użyte w niniejszym rozdziale określenie "osoba" obejmuje każdą osobę fizyczną, firmę, spółkę, stowarzyszenie, organizację, spółkę osobową i korporację. 4003. BPC - Użyte w niniejszym rozdziale określenie "biuro" oznacza Biuro Bezpieczeństwa i Usług Śledczych. 4004. BPC - Użyty w niniejszym rozdziale termin "szef" oznacza szefa Biura Bezpieczeństwa i Usług Śledczych. 4005. BPC - W rozumieniu niniejszego rozdziału "licencjobiorca" oznacza osobę licencjonowaną na mocy niniejszego rozdziału i obejmuje między innymi prywatnego operatora patrolowego i opancerzonego przewoźnika kontraktowego. 4005.1. BPC - Użyte w niniejszym rozdziale określenie "kierownik" oznacza osobę, pod której kierownictwem, kontrolą, odpowiedzialnością lub zarządem prowadzona jest działalność licencjobiorcy. 4005.2. BPC - W rozumieniu niniejszego rozdziału "pracodawca" oznacza osobę, która zatrudnia daną osobę za wynagrodzeniem i umieszcza ją na liście płac pracodawcy. 4005.3. BPC - W rozumieniu niniejszego rozdziału "pracownik" oznacza osobę fizyczną, która pracuje dla pracodawcy, jest wymieniona w dokumentacji płacowej pracodawcy i znajduje się pod kierownictwem i kontrolą pracodawcy. 4006. BPC - W rozumieniu niniejszego rozdziału, relacja "pracodawca-pracownik" oznacza relację, w której osoba fizyczna pracuje dla innej osoby, nazwisko osoby fizycznej pojawia się w dokumentacji płacowej pracodawcy, a pracownik znajduje się pod kierownictwem i kontrolą pracodawcy. 4007. BPC - Żadne z postanowień niniejszego rozdziału nie może być interpretowane jako uprawniające jakąkolwiek osobę do wykonywania zawodu prawnika w tym stanie, chyba że jest ona aktywnym członkiem State Bar of California. ARTYKUŁ 2. Regulacja, licencjonowanie i rejestracja 4010. BPC - Żadna osoba nie może angażować się w działalność regulowaną przez niniejszy rozdział; działać lub zakładać, że działa jako licencjobiorca lub przedstawiać się jako licencjobiorca, chyba że posiada licencję na mocy niniejszego rozdziału; i żadna osoba nie może fałszywie oświadczać, że jest zatrudniona przez licencjobiorcę. 4010.1. BPC (M) - Niezależnie od innych przepisów prawa, naruszenie sekcji 4010. BPC, które jest wykroczeniem, podlega karze grzywny w wysokości dziesięciu tysięcy dolarów (10000 USD). 4011. BPC - Prywatnym operatorem patrolowym lub operatorem prywatnej usługi patrolowej w rozumieniu niniejszego rozdziału jest osoba inna niż opancerzony przewoźnik kontraktowy, która za jakimkolwiek wynagrodzeniem zgadza się dostarczyć lub dostarcza stróża, strażnika, patrolowca lub inną osobę w celu ochrony osób lub mienia lub zapobiegania kradzieży, bezprawnemu zaborowi, utracie, defraudacji, sprzeniewierzeniu lub ukryciu jakichkolwiek towarów, wyrobów, pieniędzy, obligacji, akcji, banknotów, dokumentów, papierów lub mienia dowolnego rodzaju; lub wykonuje usługę stróża, strażnika, patrolowca lub innej osoby, w którymkolwiek z tych celów. 4011.1. BPC - Osoba licencjonowana wyłącznie jako operator prywatnego patrolu nie może prowadzić żadnych dochodzeń, z wyjątkiem tych, które są związane z kradzieżą, utratą, defraudacją, sprzeniewierzeniem lub ukryciem jakiejkolwiek własności zleceniodawcy, który wynajął lub zaangażował licencjobiorcę do ochrony, strzeżenia lub pilnowania. 4011.2. BPC - Ochroniarz lub pracownik ochrony, w rozumieniu niniejszego rozdziału, jest pracownikiem prywatnego operatora patrolu lub pracownikiem legalnej firmy lub agencji publicznej, który wykonuje funkcje opisane w punkcie 4011. BPC na terenie lub w pobliżu pomieszczeń będących własnością lub kontrolowanych przez klienta prywatnego operatora patrolu lub przez pracodawcę strażnika lub w towarzystwie osób chronionych. 4011.3. BPC - Patrol uliczny w rozumieniu niniejszego rozdziału to ochroniarz lub pracownik ochrony zatrudniony przez prywatnego operatora patroli, który wykonuje funkcje opisane w punkcie 4011. BPC poprzez patrol uliczny z wykorzystaniem patrolu pieszego, patrolu zmotoryzowanego lub innych środków transportu na obszarach publicznych, ulicach lub drogach publicznych w celu obsługi wielu klientów. "Patrol uliczny" nie obejmuje pracowników zarządzających lub nadzorujących prywatnego operatora patrolowego przemieszczających się od jednej lokalizacji klienta do drugiej w celu inspekcji personelu lub pracowników ochrony. 4011.4. BPC - Opancerzony przewoźnik kontraktowy w rozumieniu niniejszego rozdziału to przewoźnik kontraktowy obsługujący pojazdy opancerzone. 4011.5. BPC - Strażnik pojazdów opancerzonych w rozumieniu niniejszego rozdziału to każda osoba zatrudniona przez przewoźnika kontraktowego pojazdów opancerzonych, która w trakcie tego zatrudnienia nosi przy sobie śmiercionośną broń. 4012. BPC - Żadna osoba nie może angażować się w działalność prywatnego operatora patrolu, ochroniarza, patrolu ulicznego, opancerzonego przewoźnika kontraktowego i strażnika pojazdów opancerzonych zgodnie z definicjami w sekcjach od 4011. BPC do 4011.5. BPC chyba że osoba ta złożyła wniosek i otrzymała licencję na prowadzenie tej działalności zgodnie z niniejszym rozdziałem. 4012.1. BPC (M) - Każda osoba, która narusza którekolwiek z postanowień niniejszego rozdziału lub która spiskuje z inną osobą w celu naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego rozdziału odnoszących się do licencji prywatnego operatora patrolu, ochroniarza, patrolu ulicznego, opancerzonego przewoźnika kontraktowego i strażnika pojazdów opancerzonych, lub która świadomie angażuje osobę nieposiadającą licencji, jest winna wykroczenia podlegającego karze grzywny i/lub karze pozbawienia wolności w County Jail. 4013. BPC (M) - Każda osoba, która: (a) działa jako lub przedstawia się jako operator prywatnego patrolu na mocy niniejszego rozdziału, gdy osoba ta nie jest licencjobiorcą na mocy niniejszego rozdziału; (b) fałszywie oświadcza, że jest zatrudniona przez licencjobiorcę na mocy niniejszego rozdziału, gdy osoba ta nie jest zatrudniona przez licencjobiorcę na mocy niniejszego rozdziału; (c) nosi odznakę, kartę identyfikacyjną lub wizytówkę wskazującą, że jest licencjobiorcą na mocy niniejszego rozdziału, gdy osoba ta nie jest licencjobiorcą na mocy niniejszego rozdziału; (d) używa papieru firmowego lub innych pisemnych lub elektronicznie wygenerowanych materiałów wskazujących, że jest licencjobiorcą na mocy niniejszego rozdziału, gdy osoba ta nie jest licencjobiorcą na mocy niniejszego rozdziału; (e) reklamuje, że jest licencjobiorcą na mocy niniejszego rozdziału, gdy osoba ta nie jest licencjobiorcą - jest winna wykroczenia, które podlega karze grzywny i/lub karze pozbawienia wolności w County Jail. 4014. BPC - Każda osoba skazana za wykroczenia ujęte w tym artykule nie otrzyma licencji przez okres jednego roku od pierwszego skazania i nie otrzyma licencji przez okres pięciu lat od drugiego lub kolejnego skazania. 4015. BPC - Zanim wniosek o licencję lub rejestrację zostanie rozpatrzony pozytywnie, osoba ubiegająca się o licencję lub jej kierownik lub osoba ubiegająca się o rejestrację pracownika ochrony musi spełniać wszystkie poniższe warunki: (a) Mieć ukończone 18 lat. (b) Nie popełnił czynów lub przestępstw stanowiących podstawę do odmowy wydania licencji. (c) Spełniać wymagania określone w niniejszym rozdziale dla konkretnej licencji lub rejestracji, o którą składany jest wniosek. (d) Spełniać inne wymagania, które dyrektor może określić w drodze rozporządzenia. ARTYKUŁ 3. Prywatny operator patrolu 4020. BPC - Dla celów niniejszego artykułu "licencjobiorca" oznacza licencjonowanego operatora prywatnego patrolu. 4021. BPC - Licencjonowany prywatny operator patrolu prowadzi działalność polegającą na ochronie osób lub mienia lub zapobieganiu kradzieży. 4022. BPC - Osoba licencjonowana jako operator prywatnego patrolu nie może zezwolić jakiemukolwiek pracownikowi na noszenie broni palnej lub innej śmiercionośnej broni bez uprzedniego upewnienia się, że pracownik jest biegły w posługiwaniu się każdą bronią, która ma być noszona. W odniesieniu do broni palnej, dowód biegłości powinien obejmować zaświadczenie z ośrodka szkolenia w zakresie broni palnej, potwierdzające, że pracownik jest biegły w posługiwaniu się określonym kalibrem broni palnej oraz aktualne i ważne pozwolenie na broń palną wydane przez odpowiedni organ (CCW). W odniesieniu do innej śmiercionośnej broni, dowód biegłości powinien obejmować certyfikat z ośrodka szkoleniowego zatwierdzonego przez dyrektora, potwierdzający, że pracownik jest biegły w posługiwaniu się tą konkretną śmiercionośną bronią. 4023. BPC - Każda osoba, która musi być zarejestrowana jako pracownik ochrony zgodnie z niniejszym rozdziałem, musi wykonywać każdą z poniższych czynności: (a) Nosić przy sobie, podczas pełnienia służby, ważną i aktualną kartę rejestracyjną pracownika ochrony; (b) Nosić przy sobie podczas noszenia broni palnej na służbie ważne i aktualne pozwolenie na broń palną (CCW); (c) Nie nosić i nie używać broni palnej, chyba że posiada ważne i aktualne pozwolenie na broń palną; (d) Zgłosić swojemu pracodawcy w ciągu 24 godzin od zdarzenia okoliczności towarzyszących jakiemukolwiek incydentowi związanemu z wypaleniem z jakiejkolwiek broni palnej, w którym brał udział. 4024. BPC - Każdy licencjobiorca i każda osoba zatrudniona i wynagradzana przez licencjobiorcę, inną legalną firmę lub agencję publiczną jako pracownik ochrony lub patrolujący, która w trakcie tego zatrudnienia lub działalności nosi broń palną, musi ukończyć szkolenie w zakresie wykonywania prawa do aresztowania i odpowiedniego użycia siły oraz szkolenie w zakresie noszenia i używania broni palnej, a także posiadać ważne pozwolenie na broń palną (CCW). 4024.1. BPC - Każdy licencjobiorca i każda osoba zatrudniona i wynagradzana przez licencjobiorcę, inną legalną firmę lub agencję publiczną jako pracownik ochrony lub patrolujący, która w trakcie tego zatrudnienia lub działalności nosi broń palną na warunkach przestawionych powyżej, ma prawo do noszenia broni palnej Open Carry pod warunkiem pełnienia czynności służbowych w danym momencie i pod warunkiem odpowiedniego umundurowania. Do czynności służbowych zaliczamy między innymi: (a) obecność na terenie prywatnym który licencjobiorca zobowiązał się chronić; (b) obecność na terenie publicznym, który licencjobiorca zobowiązał się chronić; (c) podróżowanie do celu w pojeździe, który to cel licencjobiorca zobowiązał się chronić, jeśli podróż obejmuje przemieszczanie bezpośrednie, bez zbędnej zwłoki, czy przystanków niezwiązanych z czynnościami zawodowymi licencjobiorcy i każdej osoby zatrudnionej i wynagradzanej przez licencjobiorcę; (d) ochrona ruchomego celu, który to licencjobiorca zobowiązał się chronić. 4025. BPC - Kurs szkoleniowy w zakresie korzystania z prawa do aresztowania i odpowiedniego użycia siły może być prowadzony, testowany i certyfikowany przez dowolną organizację lub szkołę zatwierdzoną przez departament. 4025.1. BPC - Szkolenie powinno trwać około ośmiu godzin i obejmować wszystkie poniższe tematy: (1) Obowiązki i etyka w aresztowaniu obywatelskim; (2) Relacje między pracownikiem ochrony a funkcjonariuszem policji podczas dokonywania aresztowania; (3) Ograniczenia uprawnień pracownika ochrony do aresztowania; (4) Ograniczenia dotyczące przeszukań i konfiskat; (5) Odpowiedzialność karna i cywilna; (6) Prawo o wykroczeniach; (7) Etyka i komunikacja; (8) Reagowanie w sytuacjach awaryjnych, w tym reagowanie na nagłe przypadki medyczne; (9) Bezpieczeństwo pracownika ochrony; (10) Właściwe użycie siły. 4026. BPC - Każdy licencjobiorca i każda osoba zatrudniona i wynagradzana przez licencjobiorcę, inną legalną firmę lub agencję publiczną jako pracownik ochrony lub patrolujący, ma prawo do przeprowadzenia aresztowania obywatelskiego. 4026.1. BPC - Punkt 4026. BPC zezwala na dokonanie aresztowania obywatelskiego, jeśli licencjobiorca, lub każda osoba zatrudniona i wynagradzana przez licencjobiorcę, inną legalną firmę lub agencję publiczną jako pracownik ochrony lub patrolujący jest świadkiem wykroczenia (misdemeanor) lub przestępstwa (felony) lub ma uzasadniony powód, by sądzić, że ktoś popełnił przestępstwo. 4026.2. BPC - W przypadku dokonania aresztowania obywatelskiego licencjobiorca i każda osoba zatrudniona i wynagradzana przez licencjobiorcę, inną legalną firmę lub agencję publiczną jako pracownik ochrony lub patrolujący ma obowiązek do natychmiastowego powiadomienia lokalnego departamentu organu ścigania. 4027. BPC - Nie wolno przeszukiwać osób w celu znalezienia dowodów na potrzeby aresztowania obywatelskiego. 4027.1. BPC - Przeszukanie osoby, która dopuściła się przestępstwa kradzieży, którego świadkiem był licencjobiorca, lub każda osoba zatrudniona i wynagradzana przez licencjobiorcę, inną legalną firmę lub agencję publiczną jako pracownik ochrony lub patrolujący, lub dowolna inna osoba nie będąca funkcjonariuszem organu ścigania na służbie, lub czyn ten został nagrany przez kamery monitoringu, może zostać wykonane na tej podstawie wyłącznie przez funkcjonariusza organu ścigania na służbie. 4027.2. BPC - Licencjobiorca, lub każda osoba zatrudniona i wynagradzana przez licencjobiorcę, inną legalną firmę lub agencję publiczną jako pracownik ochrony lub patrolujący ma prawo do dokonania powierzchownego przeszukania w sytuacji uzasadnionego powodu, by sądzić, że osoba, na której przeprowadzane jest powierzchowne przeszukanie stanowi fizyczne niebezpieczeństwo. Powierzchowne przeszukanie musi ograniczyć się do chęci znalezienia ukrytej broni. 4027.3. BPC - Licencjobiorca, lub każda osoba zatrudniona i wynagradzana przez licencjobiorcę, inną legalną firmę lub agencję publiczną jako pracownik ochrony lub patrolujący ma prawo do dokonania pełnego przeszukania w przypadku dobrowolnej obecności osoby w punkcie kontrolnym zabezpieczanym przez licencjobiorcę, inną legalną firmę lub agencję publiczną jako pracownika ochrony lub patrolującego. Do punktu kontrolnego zaliczamy między innymi bramki wykrywające obecność metalu, lub wszelkie inne punkty kontrolne na terenie prywatnym. 4027.4. BPC - Jeżeli to możliwe, powierzchowne i pełne przeszukanie powinien dokonywać licencjobiorca, lub każda osoba zatrudniona i wynagradzana przez licencjobiorcę, inną legalną firmę lub agencję publiczną jako pracownik ochrony lub patrolujący tej samej płci, co osoba przeszukiwana.
 13. @I Feel Dead Inside - niechęć do gry IC, złamanie regulaminu organizacji publicznych - USTALENIA OPIEKUNÓW ORGANIZACJI PUBLICZNYCH pkt. 6.
 14. @Lukrownik wlatuje na drugiego lidera Sheriff's. Powodzonka!
 15. @San - wynoszenie wiadomości z Discorda frakcyjnego i przekazywanie ich w formie screenów osobom trzecim, niski poziom rozgrywki, tworzenie toksycznej atmosfery.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Warunki użytkowania Polityka prywatności Regulamin