Skocz do zawartości
Gracze online

 

 

LEA & F-LEA


Rekomendowane odpowiedzi

0. CEL TEMATU

Celem tematu jest wprowadzenie graczy do ciągłości Role-Play dotyczącego frakcji porządkowych na serwerze VIBE RP. Temat odpowiada za zbiór informacji na temat organizacji Federalnych, Stanowych oraz Lokalnych które mogą ułatwić odgrywanie akcji Role-Play.

1. RÓŻNICA MIĘDZY FEDERAL LAW ENFORCEMENT A STATE I LOCAL LAW ENFORCEMENT

Na terenie Stanów Zjednoczonych istnieje wiele różnych rodzajów organów ścigania, od wydziałów policji w małych miastach po duże agencje federalne USA. Na skalę państwową, istnieje 65 amerykańskich agencji federalnych które zatrudniają pełnoetatowych pracowników upoważnionych do dokonywania aresztowań i noszenia broni palnej. Natomiast W Stanach Zjednoczonych istnieje ponad 17 000 stanowych i lokalnych organów ścigania, których wielkość waha się od jednego funkcjonariusza do ponad 30 000. Wiele z nich to wydziały policji obsługiwane przez samorządy lokalne, ale w rzeczywistości istnieje kilka rodzajów organów ścigania.

  1.        Policja lokalna , która czerpie uprawnienia od lokalnego organu zarządzającego, który ją utworzył. Głównym celem jest przestrzeganie przepisów jurysdykcji, zapewnienie patroli i ściganie lokalnych przestępstw.
  2.        Policja stanowa, często wykonuje obowiązki policyjne, w tym patrole drogowe i dochodzenia ogólnostanowe. Do obowiązków policji stanowej należy wspieranie lokalnej policję w dochodzeniach i sytuacjach kryzysowych, które wykraczają poza zasoby i granice jurysdykcji lokalnej agencji.
  3.        Zastępcy szeryfa, generalnie biura szeryfa są upoważnione przez państwo do egzekwowania prawa stanowego na szczeblu lokalnym. Zastępcy zwykle zarządzają lokalnym więzieniem, doręczają nakazy i wezwania do sądu oraz odpowiadają na wezwania do służby na obszarach poza lokalną jurysdykcją policji lub udzielają wsparcia na terenie jurysdykcji lokalnego departamentu
  4.        Federalny organ ścigania, upoważniony jest przez rząd Stanów Zjednoczonych do egzekwowania prawa na terenie wszystkich Stanów, obecnie głównym federalnym organem ścigania jest Federalne Biuro Śledcze (FBI - OOC, FIB - IC) które posiada najszerszy zakres obowiązków od zwalczania przestępczości zorganizowanej po dochodzenia aktów terroryzmu.

Prawo federalne jest tworzone na poziomie krajowym i dotyczy całego kraju (wszystkie 50 stanów i Dystrykt Kolumbii) oraz terytoriów USA. Konstytucja Stanów Zjednoczonych stanowi podstawę prawa federalnego; ustanawia władzę i odpowiedzialność rządu, a także ochronę podstawowych praw każdego obywatela. Prawo stanowe jest prawem każdego stanu USA i ma zastosowanie w tym konkretnym stanie. Prawo stanowe ma zastosowanie do mieszkańców i odwiedzających stan, a także do podmiotów gospodarczych, korporacji lub wszelkich organizacji mających siedzibę lub działających w tym stanie. Gdy prawo stanowe jest w bezpośredniej sprzeczności z prawem federalnym, pierwszeństwo ma prawo federalne. Prawo stanowe może zapewnić mieszkańcom więcej praw niż prawo federalne, ale nie ma na celu ograniczania praw obywatela USA.

1200px-Seal_of_the_United_States_Department_of_Justice.svg.png1027px-Seal_of_the_United_States_Department_of_Homeland_Security.svg.png

 

2.  FEDERAL LAW ENFORCEMENT LORE

xltjHht.png

 Federal Bureau of Investigations (FBI) (Federal Investigation Bureau, FIB) : Krajowa służba wywiadowcza i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych I główna federalna agencja ścigania. Główna Amerykańska organizacja antyterrorystyczna, kontrwywiadowcza i kryminalna, FIB ma jurysdykcję nad naruszeniami ponad 200 kategorii przestępstw federalnych. FIB zostało założone w 1908 roku jako Bureau of Investigation. Chociaż wiele funkcji FIB jest unikalnych, ich działania na rzecz bezpieczeństwa narodowego są porównywalne z działaniem MI5 (U.K.) i FSB (RUS). W przeciwieństwie do CIA, które nie posiada organów ścigania i koncentruje się na zbieraniu danych wywiadowczych poza granicami U.S.A, FIB jest przede wszystkim agencją krajową, która utrzymuje 56 biur terenowych w największych miastach na terenie Stanów Zjedoczonych. Pomimo skupienia swoich zasobów na terenie U.S.A, FIB utrzymuje również zasięg międzynarodowy, prowadząc 60 biur na terenie innych krajów znanych jako ‘Legal Attache’ jak i 15 ‘pod biur’ w ambasadach i konsulatach USA na całym świecie. Te biura istnieją głównie w celu koordynacji z zagranicznymi służbami bezpieczeństwa i zwykle nie prowadzą operacji na terenie danego kraju.

1200px-Logo_of_the_Internal_Revenue_Service.svg.png

 Internal Revenue Service (Internal Revenue Service, IRS) : Urząd skarbowy rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, który jest odpowiedzialny za pobór podatków i zarządzanie Kodeksem Podatkowym. Jest częścią Departamentu Skarbu, zarządza nim Komisarz Urzędu Skarbowego – Charles P. Rettig, który mianowany jest na pięcioletnią kadencję przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Od momentu powstania IRS, organizacja jest odpowiedzialna za zbieranie większości dochodów potrzebnych do finansowania rządu federalnego. Jednak organizacja ta napotkała okresowe kontrowersje i sprzeciwy wobec metod, konstytucyjności i ogólnych zasad opodatkowania obywateli Stanów Zjednoczonych.

1200px-Seal_of_the_United_States_Drug_Enforcement_Administration.svg.pngDOA_logo_GTA_V.webp

 Drug Enforcement Agency (Drug Observation Agency, DOA)* : Federalna agencja egzekwowania prawa Stanów Zjednoczonych podlegająca pod United States Department of Justice, której zadaniem jest zwalczanie handlu narkotykami i ich dystrybucji na terenie Stanów Zjednoczonych. DEA to główna agencja zajmująca się egzekwowaniem ustaw dot. Substancji kontrolowanch, dzieląc również swoją jurysdykcję z FBI oraz US Border Protection and Custom. DEA ponosi wyłączną odpowiedzialność za koordynację i prowadzenie Amerykańskich dochodzeń w sprawie narkotyków – zarówno na terenie USA, jak i za granicą. DEA powstało 1 lipca, 1973. Obecnym Administratorem DEA jest Anne Milgram

atf-logo.gif

 Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms (Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms, ATF lub w lore FAT (podlegające pod NOOSE))*: Federalny organ ścigania działający pod US Department or Justice. Obowiązki ATF obejmują dochodzenie oraz zapobieganie przestępstw federalnych, obejmujących bezprawne użycie, produkcję oraz posiadanie broni palnej, jak i materiałów wybuchowych; akty podpaleń i zamachów bombowych; nielegalny handel i uchylanie się od opodatkowania alkoholem i wyrobami tytoniowymi. ATF odpowiada również za licencjonowanie sprzedaży, posiadania oraz transportu broni palnej, amunicji oraz materiałów wybuchowych w handlu międzystanowym. Wiele działań ATF jest prowadzone we współpracy z grupami zadaniowymi, które składają się z funkcjonariuszami federalnych oraz lokalnych organów ścigania. Przykładowo Project Safe Neighbourhoods. Biuro zostało utworzone w roku 1972. Obecnie za zarządzanie ATF odpowiada Marvin G. Richardson.

1024px-Logo_of_the_United_States_Secret_Service.svg.png

 United States Secret Service (United States Secret Service, USSS)*: Federalna agencja ścigania podlegająca pod Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której zadaniem jest prowadzenie dochodzeń kryminalnych i ochrona Amerykańskich przywódców politycznych, ich rodzin oraz odwiedzających głów państw. Do 2003, USSS przynależało do Departamentu Skarbu, gdyż od roku 1865 agencja została utworzona w celu zwalczania rozpowszechnionego wówczas fałszowania Amerykańskiej waluty. United States Secret Service zapewnia bezpieczeństwo Prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych, Prezydentowi-Elektowi Stanów Zjednoczonych, Wiceprezydentowi-Elektowi Stanów Zjednoczonych oraz ich najbliższym rodzinom. W dodatku USSS zapewnia również ochronę byłym prezydentom, ich małżonkom oraz małoletnim dzieciom poniżej 16 roku życia.

1024px-Logo_of_the_United_States_Immigration_and_Customs_Enforcement_Agency.svg.png

 Immigration and Customs Enforcement (Immigration and Customs Enforcement, ICE lub w lore PIA (podlegające pod NOOSE))*: Federalny organ ścigania podlegający pod Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych. Misją ICE jest ochrona Stanów Zjednoczonych przed przestępczością transgraniczną i nielegalną imigracją, które zagrażają bezpieczeństwu narodowemu i bezpieczeństwu publicznemu. Misja ICE jest realizowana poprzez egzekwowanie ponad 400 ustaw federalnych i skupiając się na naruszeniach przepisów celnych, egzekwowaniu imigracji, zapobieganiu terroryzmowi oraz zwalczaniu nielegalnego przepływu osób i towarów. Personel ICE (specjalni agenci i oficerowie) nie patroluje granic amerykańskich; rolę tę pełni United Sates Customs and Border Protection.

united-states-marshal-logo-357D4D4A9C-seeklogo.com.png

United States Marshal Service (United States Marshals Service, USMS)*: Federalny organ ścigania w Stanach Zjednoczonych. USMS to biuro w Departamencie Sprawiedliwości USA, działające pod kierownictwem Prokuratora Generalnego, ale służy jako ramię egzekwowania federalnych sądów Stanów Zjednoczonych w celu zapewnienia skutecznego działania sądownictwa i integralności Konstytucji. Jest najstarszą federalną agencją egzekwowania prawa w USA, utworzone zostało w 1789 roku. Biuro to jest przede wszystkim odpowiedzialna za ochronę sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości, zarządzaniei operacjami związanymi z uciekinierami, zarządzanie majątkiem przestępczym, operowanie Federalnego Programu Ochrony Świadków oraz Systemu Transportu Więźniów, egzekucję federalne nakazy aresztowania i ochronę wyższych urzędników państwowych za pośrednictwem Biura Operacji Ochronnych.

Seal_of_U.S._Customs_and_Border_Protection.png

  United States Customs and Border Protection (United States Customs and Border Protection, USCBP)*: Największy federalny organ ścigania Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych jest zarówno główną organizacją kontroli granic w kraju. Zadaniem CBP jest regulowanie i ułatwianie handlu międzynarodowego, pobieranie ceł importowych i egzekwowanie przepisów USA, w tym handlu, ceł i imigracji. Organizacja zatrudnia ponad 45 600 zaprzysiężonych agentów i oficerów federalnych. CBP ma uprawnienia do przeszukiwania przesyłek wychodzących i przychodzących, CBP jest również zobowiązane do zajęcia i oddania substancji kontrolowanych, niektórych przemycanych artykułów i materiałów wybuchowych z tworzyw sztucznych, które nie zawierają środka wykrywającego.

 

 

OdUK912.png7nlH163.pngQ2rRhl4.png

3.       STATE & LOCAL AGENCIES

sBrICKH.png

Los Angeles Police Department (Los Santos Police Department, LSPD): Departament Policji w Los Santos odpowiada za świadczenie usług policyjnych na obszarze obejmującym 468 mil kwadratowych i 21 obszarów społeczności, reprezentujących około 4 miliony mieszkańców od 2016 r. Rada komisarzy policji nadzoruje wszystkie operacje LSPD. Misją Departamentu Policji w Los Santos jest ochrona życia i mienia ludzi, którym służą, zmniejszenie liczby przypadków przestępczości i strachu przed nią oraz zwiększenie bezpieczeństwa publicznego podczas pracy z różnymi społecznościami w celu poprawy jakości ich życia. Ich zadaniem jest czynić to z honorem i uczciwością, jednocześnie zachowując najwyższe standardy etyczne, aby zachować zaufanie publiczne.

LSSD.png

Los Angeles Sheriff’s Department (Los Santos County Sheriff’s Department, LSCSD): Hrabska agencja egzekwująca prawo podlegająca pod departament sprawiedliwości San Andreas. Jurysdykcja departamentu to całe hrabstwo Los Santos. LSSD jest największym departamentem szeryfa w kraju. Frakcja posiada około jedenastu tysięcy zastępców. W przeszłości głośno było o skorumpowanych zastępcach, czy nawet szeryfie. W swoich strukturach powstawały gangi wewnętrzne wzorowane na bractwach. Korupcja jest dalej aktualna w departamencie, ale zostało to poprawione w ciągu ostatnich lat.

PcsDNo2.png

 Los Angeles Fire Department (Los Santos Fire Department, LSFD): Świadczy usługi ratownictwa medycznego, określa przyczyn pożaru, zapobiega pożarom, gasi pożary, łagodzi skutku materiałów niebezpiecznych oraz udziela usług ratowniczych dla miasta Los Santos, San Andreas. LSFD odpowiada za około 4 miliony ludzi, którzy mieszkają w jurysdykcji agencji o powierzchni 471 mil kwadratowych. Los Santos Fire Department zostało założone w 1886 roku i jest jedną z największych miejskich straży pożarnych na terenie Stanów Zjednoczonych.

HSm16lh.png

University of California, Los Angeles Police Department (University of San Andreas Los Santos Police Department, ULSA PD): Police Department of ULSA służy aktualnie dla około 82,500 ludzi powiązanych z Univeristy of Los Santos, mowa tutaj o pracownikach, studentach i personelu medycznym. ULSA Police zajmuje się bezpieczeństwem całego kampusu uniwersytetu oraz otaczającym go terenem. Departament policji uniwersytetu zobowiązany jest i przystosowany do pełnienia służby dla całego uniwersytetu, zajmuje się również uczeniem, zapobieganiem przestępstw, prowadzeniem dochodzeń oraz wielu, wielu innym. 

topic1.png.0bcff7934ac06b59ece2f5f033f2255d.png

California State Park Rangers (San Andreas State Parks, SASP): San Andreas Department of Park and Recreations, znane z krótszej i poręczniejszej nazwy jako San Andreas State Parks to największa w Stanach Zjednoczonych agencja stanowa pod kątem ilości obszarów w jej jurysdykcji. State Parks w dwudziestu jeden dystryktach samodzielnie zarządza bowiem 280 jednostkami parkowymi o łącznej powierzchni prawie 600 tysięcy hektarów, ponad 450km linii brzegowej, 15 tysięcy kempingów i 5 tysięcy szlaków turystyczny, rowerowych czy jeździeckich w stanie San Andreas. Monitoruje przepływ ruchu turystycznego, utrzymuje i tworzy nowe placówki historyczne, skanseny oraz nadzoruje punkty archeologiczne. State Parks ściśle współpracuje z wieloma agencjami na szczeblu lokalnym, stanowym czy federalnym; m.in. udostępnia niektóre ze swoich parków do przeprowadzania ćwiczeń Navy Seals. 

IMG_1243.png

 California Highway Patrol (San Andreas Highway Patrol, SAHP)*: SAHP ma główną jurysdykcję patrolową nad wszystkimi autostradami, drogami i ulicami San Andreas poza granicami miasta i może używać uprawnień organów ścigania w dowolnym miejscu w stanie. San Andreas Highway Patrol może pomóc lokalnym i stanowym agencjom oraz patrolować główne ulice miasta. Oprócz obowiązków patrolowania autostrad SAHP świadczy również inne usługi, w tym ochronę budynków i obiektów stanowych oraz ochronę urzędników stanowych. SAHP współpracuje również z miejskimi i federalnymi organami ścigania, zapewniając pomoc w dochodzeniach, patrolowaniu i innych aspektach egzekwowania prawa. San Andreas Highway Patrol jest największą stanową agencją policji w Stanach Zjednoczonych, zatrudniającą 11 000 pracowników, z czego ponad 7 600 to zaprzysiężeni funkcjonariusze.

eqegVru.png

 California Fire Marshal (San Andreas State Fire Marshal, SASFM, SFM)*: Misją SFM jest ochrona życia i mienia poprzez rozwój i zastosowanie inżynierii przeciwpożarowej, edukacji i egzekucji prawa. San Andreas State Fire Marshal wspiera misję Los Santos Fire Department skupiając się na zapobieganiu pożarom. Biuro zapewnia wsparcie poprzez szeroki zakres obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym: regulowanie budynków, w których ludzie mieszkają, gromadzą się lub są przetrzymywani; poprzez kontrolowanie substancji i produktów, które same w sobie lub przez ich niewłaściwe użycie mogą spowodować obrażenia, śmierć i zniszczenie w wyniku pożaru; poprzez zapewnienie ogólnostanowych wskazówek dotyczących zapobiegania pożarom na obszarach dzikich; poprzez regulację rurociągów z cieczami niebezpiecznymi; poprzez opracowywanie i przeglądanie przepisów i norm budowlanych; oraz poprzez zapewnienie szkoleń i edukacji w zakresie metod i obowiązków ochrony przeciwpożarowej. SFM jest również główną agencją odpowiadającą za dochodzenia związanę z pożarami na terenie San Andreas.

file.php?avatar=g28_1623241179.png

 Los Angeles County Department of Medical Examiner-Coroner (Los Santos County Department of Medical Examiner-Coroner, DMEC)*: Zgodnie z prawem stanowym, departament jest odpowiedzialny za zbadanie oraz ustalenie okoliczności, sposobu i przyczyny zgonów, które podlegają jego jurysdykcji. Te zgony obejmują wszelkie podejrzenia zabójstwa, samobójstwa lub przypadkowe zgony. Obejmują one również każdą naturalną śmierć, w której albo nie ma lekarza, który mógłby podpisać akt zgonu, albo lekarz nie chce tego robić lub jest to prawnie zabronione. Dodatkowo, inne pewne przyczyny śmierci są również nakazane do zbadania przez koronera. Do zadań działu należy również identyfikacja zmarłych. Identyfikacja może być tak prosta, jak dopasowanie zmarłego do prawa jazdy lub innych dokumentów tożsamości. Proces identyfikacji może wymagać wykorzystania odcisków palców, dokumentacji dentystycznej, prześwietlenia ciała lub testów DNA. Identyfikacja najbliższych krewnych zmarłego, powiadomienie ich o śmierci oraz zabezpieczenie majątku osobistego zmarłego to dodatkowe obowiązki wydziału. W przypadku zgonów, w których zmarły zmarł na miejscu, personel departamentu jest odpowiedzialny za usunięcie i transport zmarłego.

* - Istnieje w świecie IC jednak nie jest stale odgrywane.
Wykonanie oraz pomysł przypisuję się; @Szym0n, dzięki.
Piklo, Teddy., Bary i 45 innych lubią to
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

DAOCoLS.png

 Los Santos District Attorney's Office (DA, LSDAO, DAO): założone w 1852 roku jest największym biurem prokuratora w USA. Blisko 1000 prokuratorów znanych jako Deputy District Attorneys odpowiada za nadzorowanie śledztw przeprowadzanych przez członków agencji egzekwujących prawo w hrabstwie oraz decydują o wnoszonych zarzutach w sądach, opierając się na materiałach dowodowych. Ich zadaniem jest doprowadzenie procesu sądowego od początku, aż do samego końca wliczając w to obecność na rozprawach jako prokuratorzy reprezentujący stan San Andreas. Gigantyczna jurysdykcja biura obejmująca całe hrabstwo o powierzchni ponad 12000km2 oraz ponad 10 milionach mieszkańców czyni je największym w całym kraju. Prokuratorzy są przydzielani do specjalistycznych jednostek odpowiedzialnych m.in za przestępczość zorganizowaną, przestępstwa finansowe, przestępstwa na tle rasowym czy te związane z handlem ludźmi. Dziesięć miast w hrabstwie (w tym Los Santos) posiada swoich własnych prokuratorów (City Attorneys) odpowiedzialnych za wykroczenia oraz przejawy łamania prawa miejskiego ustalanego przez władze miast.

LSDA zatrudnia również blisko 300 śledczych (DA Investigators) działających w ramach Bureau of Investigation, którzy prowadzą wybrane dochodzenia, funkcjonując jako czwarta, największa w hrabstwie agencja egzekwująca prawo. Działają oni przeważnie jako bezpośrednie wsparcie dla prokuratorów m.in w kwestii przesłuchiwania świadków czy zbierania dowodów w celu ich wzmocnienia i ustalenia lepszej pozycji w sądzie.  Co cztery lata uprawnieni wyborcy w hrabstwie Los Santos wybierają swojego przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie biura jako District Attorney. Kandydat musi ukończyć studia na kierunku prawnym oraz być członkiem State Bar of San Andreas.

THA GREAT, v3rso, weezy i 21 innych lubią to
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Warunki użytkowania Polityka prywatności Regulamin