Skocz do zawartości
Gracze online

 

 

Metropolitan Division


Rekomendowane odpowiedzi

 

mero_git.png

   Can Do, Will Do

 


gZzTgs8.pngWstęp

Metropolitan Division, inaczej Metropolitan, lub po prostu METRO to elitarna dywizja Departamentu Policji Los Santos, do której dostają się tylko najlepsi z najlepszych oficerów. Składa się z dziewięciu plutonów, w tym też plutonu DAVID, powszechnie znanym na całym świecie jako SWAT. Każdy pluton ma swoje określone zadania oraz specjalizacje, przykładem są tutaj plutony A, B, C oraz G, które służą jako Tactical Support, SWAT, który jest nastawiony na wszelakie akcje wysokiego ryzyka, od pościgów z aktywnym po strzałem, aż po sytuacje zabarykadowanych napastników lub K9, skierowane na patrole z psami. METRO odpowiada często na wszelakie akty terrorystyczne oraz w sporej mierze skupia się na tłumieniu przestępstw w rejonach miasta ze wzmożoną przestępczością. Wspiera również w działaniach patrol, tym samym zwiększając ilość jednostek oraz oficerów w terenie. Do zadań Metropolitan należy również realizacja nakazów przeszukania oraz aresztowania, kontrola tłumu, zamieszek oraz powstrzymywanie jakichkolwiek aktów terrorystycznych. Dywizja Metropolitan jest jedną z najbardziej elitarnych wśród całego LSPD, dostaje się do niej tylko około 5% wszystkich oficerów Departamentu. Oficerowie, którzy starają się o dostanie, muszą posiadać przesłużone  cztery lata służby w patrolu oraz być w doskonałej kondycji fizycznej i zdać test sprawności fizycznej (Metro Physical Fitness Qualification), który obejmuje bieg na długi dystans, przysiady, pompki oraz podciąganie się. Wszyscy kandydaci przechodzą również rozmowę kwalifikacyjną i, jeśli zostaną wybrani do kontynuacji procesu rekrutacyjnego, umieszczani są na liście kandydatów do przyjęcia. Lista porafi być spora, ze względu na to, iż Metro jest jedną z bardziej pożądanych dywizji wśród oficerów. Ze względu na wyspecjalizowany charakter zadań i funkcji Metropolitan Division, osoby przydzielone do tej jednostki otrzymują intensywne szkolenie w wielu dziedzinach. Dużo czasu poświęca się szkoleniu obejmującym zakres kontrolowania tłumu oraz zaawansowanemu szkoleniu z korzystania z broni palnej, wszelakich typów. Od krótkich, aż po długie. Przewiduje się także specjalistyczne szkolenia z użycia narzędzi less-lethal, broni na amunicję śrutową, ratowania i odbijania zakładników, przeszukiwania budynków, desantów powietrznych z helikoptera, negocjacji kryzysowych oraz przemocy domowej.


Historia DywizjiDfLn9EC.png

Historia dywizji rozciąga się aż po rok 1933.   METRO wywodzi się z Jednostki Rezerwowej, która 16 kwietnia 1933 roku została połączona z Vag-Squad, Biurem Wywiadu oraz kilkoma oddziałami z Biura Szefa Departamentu Policji Los Santos, tworząc tym samym tę jednostkę. Z roku na rok przydzielano coraz więcej oficerów do dywizji, ze względu na rosnącą przestępczość w różnych rejonach miasta. W 1968 roku dywizja zwiększyła się z 70 oficerów do około 200 oficerów. W 1997 roku ich liczba  została zwiększona jeszcze bardziej, aż do około 350 oficerów służby czynnej i 16 oficerów cywilnych. "Jednostka Rezerwowa", bo tak właśnie z początku nazywano Metropolitan Division, początkowo miała swoją siedzibę w pokoju numer 114, w budynku Parker Center, dawnej siedzibie Los Santos Police Department. Oznaczenie numerem "114" jest obecnie używane do dzisiaj, w celu określenia głównej stacji Metropolitan Division oraz właśnie z tym numerem kojarzona jest dywizja. 14 kwietnia 2015 roku Burmistrz Eric Garcetti ogłosił podczas przemówienia Stanu Miasta, że do dywizji zostanie zrekrutowanych ponad 200 oficerów, mających na celu kontrolowanie wskaźnika przestępczości, który gwałtownie wzrósł w poprzednim roku. W tym zakresie wdrożono strategię zatrzymywania pojazdów, którą wprowadził Szef Policji Charlie Beck, aby rozwiązać problem wzrostu liczby strzelanin na południowym Los Santos. W 2016 roku liczba oficerów służących w dywizji wzrosła do 486, zaś w 2019 została zmniejszona do 392. W roku 2016 dywizja  przeniosła się z Centralnej Jednostki LSPD w centrum miasta do nowo wyremontowanej dawnej stacji Rampart Division, która stała pusta.

 


f0OzuKK.png

Organizacja wewnętrzna

Metropolitan Division jest dowodzona przez Kapitana trzeciego stopnia, przy czym Kapitan drugiego stopnia jest jego zastępcą. Wszystkie podległe plutony są nadzorowane przez Porucznika drugiego stopnia jako Oficera In-Charge.

 

 

Plutony A, B, C i G

Plutony A, B, C i G są Zespołami Taktycznego Reagowania (Tactical Response Teams). Z czego tylko  B oraz C są działającymi w terenie na codzień. Każdy z czterech jest przydzielony do jednego z czterech biur LSPD i składa się z Oficera, odpowiedzialnego za utrzymywanie dobrych relacji ze społecznością, kadry szkoleniowej, Crime Impact Team oraz Tactical Support Platoon. Plutony są zazwyczaj odpowiedzialne za tłumienie przestępczości oraz wykonywanie szczegółowych zadań egzekwowania prawa w obszarach o dużej ilości przestępstw. Ponadto zapewniają ochronę podczas wszelakich wydarzeń i imprez społeczności. 

 

 

Pluton E

Pluton E to inaczej jednostka konna. Obecnie pluton ten dysponuje 28 końmi, które są wykorzystywane na ulicach miasta lub podczas specjalnych wydarzeń, aby podkreślić profesjonalny wizerunek departamentu. Jednostka Konna, inaczej zwana jako Mounted Unit, wykonuje również zadania związane z tłumieniem przestępczości i reaguje na incydenty związane z kontrolą tłumu, używając koni.oV4oe1k.pngPluton Canine (K-9)

Pluton K-9 posiada wyszkolonych przewodników i ich psy specjalistyczne, aby zapewnić wsparcie każdej drużynie METRO oraz całemu Los Santos Police Department w poszukiwaniach podejrzanych o przestępstwa z użyciem broni, podejrzanych o przestępstwa z użyciem broni palnej oraz w odzyskiwaniu istotnych dowodów. Personel K-9 jest dostępny całą dobę, siedem dni w tygodniu.


Underwater Dive Unit

Jednostka nurków  jest odpowiedzialna za prowadzenie śledztw na miejscach przestępstw, które znajdują się pod wodą. Przeszukują oni też kadłuby statków używanych w przemyśle narkotykowym, wykonują inspekcje rezerwuarów i tam, przeszukują wozy, które zostały zatopione, a brały udział w przestępstwach oraz stanowią ogólne podwodne wsparcie dla reszty Departamentu.

Pluton H

Przeznaczony do ochrony wyżej postawionych osób oraz urzędników w mieście Los Santos. Oficerowie przydzieleni do tego plutonu zazwyczaj mają długoletnie doświadczenie w ochronie osób.

Pluton M

Opowiedzialny za dowodzenie, sprawy administracyjne oraz ogólne wsparcie szkoleniowe i logistyczne. Dzieli się on na Metro Operations Section, które jest wsparciem administracyjnym dla dywizji. Kolejnym odłamem plutonu M jest Metro Crime Analysis Detail, które współpracuje z innymi centrami operacji Departamentu LSPD oraz pomaga rozmieszczać jednostki dywizji na obszarze całego miasta Los Santos. Śledzi on lokalizację wszystkich plutonów każdego dnia oraz w razie potrzeby, przekierowuje jednostki. Ostatnim składnikiem plutonu  jest Training Center Unit, odpowiadająca za nadzorowanie oraz koordynacje wszelakich szkoleń przeprowadzanych dla operatorów dywizji.


SWAT4qrSyUS.png

Pluton D, inaczej SWAT, zapewnia departamentowi całodobową obsługę niezbędną do natychmiastowego reagowania na przypadki uzbrojonych napastników, strzelców wyborowych, negocjacje kryzysowe i zakładników, potencjalne sytuacje związane z samobójstwem oraz inne incydenty wysokiego ryzyka. Wszyscy członkowie zespołu Special Weapons and Tactics przechodzą obszerne szkolenia z zakresu obsługi broni i sprawności taktycznej. SWAT składa się z 60 oficerów, 6 sierżantów i 1 porucznika. Porucznik pełni funkcję Oficera In-Charge i jest wyznaczony jako dowódca SWAT, odpowiedzialnego przed Szefem Policji za działania i funkcjonowanie całej jednostki. 6 sierżantów podlega porucznikowi, zaś każdy sierżant ma pod sobą jeden team liczący 10 osób, a każdy team składa się z dwóch pięcioosobowych, mniejszych drużyn. Każda drużyna ma jednego Senior Officer, który jest liderem pięcioosobowej drużyny i zazwyczaj posiada rangę Oficera policji III + 1 oraz pomaga sierżantom w zarządzaniu zespołem i kieruje działaniami teamu w sytuacjach taktycznych. W okresie od 1972 do 2005 roku jednostka SWAT była mobilizowana oraz wzywana 3371 razy, spośród których aż 3196 stanowiły incydenty taktyczne, z czego 174 dotyczyło zakładników, a 31 z nich zakończyło się śmiercią sprawców z rąk jednostki SWAT.

 

 

 

blRzIzo.pngHistoria plutonu DAVID

LSPD nie było pierwszą jednostką korzystającą z wyspecjalizowanych oddziałów, jednak było pierwszą, która utworzyła jednostkę taktyczną policji oraz wprowadziło pojęcie "Special Weapons And Tactics" (Specjalne Bronie i Taktyka).  W 1967 roku została utworzona mała, wyselekcjonowana grupę oficerów, którzy zgłaszali się dobrowolnie.. Pierwsza jednostka SWAT początkowo składała się z piętnastu zespołów po czterech osobach, co daje ogólną liczbę sześćdziesięciu operatorów. Ci oficerowie mieli specjalny status i korzyści oraz byli zobowiązani do uczestnictwa w specjalnych szkoleniach miesięcznych. Jednostka ta również pełniła rolę jednostki ochrony obiektów policyjnych w czasach zamieszek.

 

 

 

W 1971 roku personel SWAT został przydzielony na pełny etat do Dywizji Metropolitalnej, aby reagować na działalność grup przestępczych, rosnący wskaźnik przestępczości oraz trudności z szybkim mobilizowaniem innych drużyn. Gdy Dywizja Metropolitalna została zreorganizowana na plutony, SWAT otrzymał oznaczenie "D" i formalnie przyjął skrót "SWAT".

 

y9lIiSJ.pngStrzelanina z Czarnymi Panterami

Pierwszym poważnym wyzwaniem dla jeszcze wtedy niesprawdzonej jednostki SWAT była strzelanina z Czarnymi Panterami. W dniu 6 grudnia 1969 roku dwójka oficerów stwierdziła, że widziała dwóch członków Panter, Paula Redda, "Ducka" Smitha i Geronimo Pratta, w posiadaniu nielegalnej broni. Nakazy przeszukania zostały złożone w biurze Sądu Hrabstwa Los Santos i wydane dwie godziny przed wschodem słońca 9 grudnia 1969 roku. LSPD zaplanowało masową akcję na trzech różnych miejscach, w której uczestniczyło ponad 350 oficerów. Zdecydowano, że nieprzeszkolona wcześniej jednostka SWAT, pod dowództwem Daryla Gatesa i Sierżanta Patricka McKinleya, poprowadzi atak na siedzibę Black Panther na rogu 41st i Central. Wymiana ognia trwała cztery godziny, wystrzelono ponad 5 000 naboi, dopóki Czarne Pantery się nie poddały. Walka zakończyła się zranieniem czterech członków Czarnych Panter i czterech oficerów. Wszystkich sześciu aresztowanych członków organizacji przestępczej zostało uniewinnionych od najpoważniejszych zarzutów im postawionych, ponieważ uzasadniono, że działali w obronie własnej.

 

Strzelanina z Symbionese Liberation Armywj4kXzo.png

W popołudnie 17 maja 1974 roku Symbioczneczna Armia Wyzwolenia  (SLA) zabarykadowałą się w rezydencji przy ul. East 54th Street przy Compton Avenue. W odpowiedzi na to ponad 400 oficerów LSPD, agenci Federalnego Biura Śledczego (FBI), zastępcy Los Santos County Sheriff's Department (LSSD), funkcjonariusze San Andreas Highway Patrol (SAHP) i strażacy z Los Santos Fire Department (LSFD) otoczyli rezydencję. Cały szturm był transmitowany przez telewizję i radio dla milionów widzów i przez kilka dni po tym wydarzeniu był tematem światowych mediów. Rozpoczęto negocjacje z osobami zabarykadowanymi w rezydencji, które nawet po wprowadzeniu gazu łzawiącego, nie dały za wygraną. Policja nie otworzyła ognia, dopóki SLA kilkukrotnie nie oddała strzałów z broni półautomatycznej i automatycznej. Mimo wystrzałów SLA, które wyniosły 3772 naboi, nie zgłoszono żadnych ofiar po stronie policji, cywilów ani służb ratunkowych. Podczas wymiany ognia wybuchł pożar wewnątrz rezydencji. Przyczyna pożaru jest oficjalnie nieznana; policja spekulowała, że jedno z przypadkowych trafień zapaliło jedną z koktajli Mołotowa podejrzanych, podczas, gdy inne źródła obwiniają granaty gazu łzawiącego użyte przez LSPD jako źródło pożaru budynku. Wszystkich sześciu podejrzanych odniosło liczne rany postrzałowe i zginęło w pożarze rezydencji. Odwołując się do strzelaniny z Czarnymi Panterami, mającej miejsce na 41st oraz wymianie ognia z SLA, na ulicy 54th, liczby te do dnia dzisiejszego są widoczne na logo SWAT.


U1gP4R3.pngPierwszy operator SWAT zabity podczas służby

Randal "Randy" David Simmons (22 lipca 1956 – 7 lutego 2008) był pierwszym członkiem SWAT LSPD, który zginął podczas służby w ciągu 40-letniej historii jednostki (choć w 1998 roku zginął oficer w wypadku podczas szkolenia). Został postrzelony i zabity w Winnetka, podczas sytuacji z uzbrojonym podejrzanym. Był jedną z pięciu ofiar tego incydentu, w tym trzech cywilów i sprawcy. Oficer SWAT James Veenstra również odniósł poważne obrażenia w tym samym zdarzeniu. Sprawcą, który został zabity przez snajpera SWAT, był 20-letni Edwin Rivera. Pogrzeb Simmonsa, który zgromadził niemal 25 000 żałobników, w tym przedstawicieli organów ścigania z całego świata, był największym pogrzebem policyjnym w historii Stanów Zjednoczonych. Simmons, który był weteranem LSPD od 27 lat, służył w jednostce SWAT przez ponad 20 lat. Randy Simmons nie był tylko elitarnym oficerem policji, był również liderem społeczności i mentorem dla setek dzieci z zagrożonych dzielnic miasta, które wspierał i pomagał im radzić sobie w często trudnych i niebezpiecznych warunkach ich okolicy. Jego zaangażowanie dla  ludzi zarówno na służbie, jak i poza nią pomogło mu zmienić i poprawić życie wielu osób. Jego działania kontynuowane są przez Fundację Outreach Randal D. Simmons, Departament Policji Los Santos oraz hojnych darczyńców z całego świata.

 

 


NxP7PFW.png

Kontrowersje

Plutony B i C Dywizji Metropolitalnej były częścią składającą się z 600 funkcjonariuszy policji zadysponowanych do powstrzymywania protestów na placu MacArthur Park w 2007 roku, które odbyły się w ramach dwóch demonstracji z okazji Dnia Pracy. Protestujący domagali się amnestii dla nielegalnych imigrantów. Działania służb skutkowały 27 rannymi protestującymi i dziewięcioma pracownikami mediów i prasy, aresztowaniem pięciu osób oraz co najmniej 50 cywilów zgłaszających skargi dotyczące złego traktowania. Wypłacono odszkodowanie w wysokości łącznie 13 milionów dolarów z tytułu zarzutów naruszenia praw obywatelskich, a 17 funkcjonariuszy i dwóch sierżantów z Dywizji Metropolitalnej zostało ukaranych za swoje nadużycia.

 

W maju 2017 roku oficer z Plutonu D zastrzelił uzbrojonego podejrzanego z helikoptera Dywizji ASD LSPD. Helikopter został wzniesiony po tym, jak ustalono, że podejrzany, który włamał się do domu i uzbroił się w broń właściciela, zajmował pozycję zbyt korzystną w stosunku do oficerów na ziemi. Rok później, w maju 2018 roku, wydział wewnętrzny LSPD stwierdził, że 12 oficerów naruszyło politykę departamentu dotyczącą użycia siły podczas tego incydentu, twierdząc, że kilku oficerów "strzelało po tym, jak podejrzany przestał stanowić bezpośrednie zagrożenie, a inni byli zbyt daleko, by ocenić zagrożenie". 

1Cf9yul.png

W lipcu 2020 roku były sierżant Plutonu D złożył pozew przeciwko LSPD, twierdząc, że społeczność Plutonu D stworzyła grupę "SWAT Mafia", która popierała użycie śmiercionośnej i nadmiernej siły. W pozwie były sierżant stwierdził, że Mafia SWAT miała szeroki wpływ w Dywizji Metropolitalnej; awansowała oficerów na podstawie nepotyzmu i faworyzowania, a nie zasług; sabotażowała, nękała i pomijała oficerów, którzy nie podzielali ich wartości lub sprzeciwiali się im. Były sierżant twierdził, że po poinformowaniu IAG LSPD o istnieniu Mafii SWAT został  przeniesiony ze SWAT na stanowisko związane z psami w Los Santos International Airport, co jego zdaniem było celowym zabiegiem ze względu na długi czas podróży z jego domu w hrabstwie San Bernardino. W 2022 roku, po wewnętrznym dochodzeniu zleconym przez szefa Moore'a, LSPD opublikowało raport, w którym zaprzeczyło, że Pluton D miał problemy związane z użyciem śmiercionośnej siły. Raport stwierdził, że spośród 1350 interwencji SWAT między 2012 a 2022 rokiem tylko 105 interwencji wymagało użycia jakiejkolwiek siły (śmiertelnej i nieśmiertelnej), a w ciągu tego dziesięcioletniego okresu tylko 20 oficerów SWAT było zaangażowanych w strzelaninę na służbie.


Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Warunki użytkowania Polityka prywatności Regulamin