Skocz do zawartości

Game Changelog

Nasi developerzy prężnie pracują nad rozwojem skryptu a nowości pojawiają się często. Zajrzyj więc do changelogu i dowiedz się, jakie zmiany zaszły!
Nowości!

VibeShop!

Wydawaj punkty zdobyte w grze i korzystaj z funkcjonalności naszego skryptu...
Szczegóły

Regulaminy Stref Serwera


MyNick

Polecane posty

 • Administrator

 viberegulaminy.thumb.png.491197b809b9b0d920ccf0c0e188eeff.png

1. Regulamin Organizacji Prywatnych


Spoiler

viberpbiznesy.thumb.png.dab16f2dd8101389109a82f44226f805.png

1. Zasady ogólne


 • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Każdy lider i osoba uczestnicząca w życiu sektora (np. pracownik biznesu, członek projektu, czy spółki) musi przestrzegać niniejszy regulamin,
 • Zakazuje się łączenia wątków wielu postaci w jednej danej grupie (np. w biznesie). Chyba, że osoba wnioskująca o to - otrzyma odpowiednią zgodę opiekunów.
 • Wszelkie przedmioty, pojazdy i budynek, który zostaje przyznany grupie po jej akceptacji, przepada z momentem jej usunięcia.
 • Lider danego biznesu, projektu, spółki, czy korporacji powinien się czuć w pełni odpowiedzialny za swoją działalność i poczynanie osób wewnątrz grupy, którą tworzy w sektorze organizacji prywatnych (np. za pracowników biznesów),
 • W gestii lidera leży utrzymanie dostatecznego poziomu RP. Oczekuje się, by lider konsekwentnie weryfikował poziom wewnątrz swojej grupy i nie odstawał od oczekiwań opiekunów. 
 • Każda postać może posiadać na czterech posiadanych przez nią slotach grupowych maksymalnie DWIE grupy, które są biznesami. Dwie dodatkowy grupy mogą zostać zachowane dla projektów IC, czy spółek i korporacji. Jednak mając na uwadze o tym, by nie nijaczyć postaci. Opiekunowie mają pełne prawo zweryfikować daną postać pod kątem zasadności posiadania dodatkowych grup. 
 • Opiekunowie mają prawo usunąć (np. biznes) bez podania przyczyny.
 • Na służbie grupy można przebywać tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu rozgrywki. Wyłączone z tego obowiązku są tylko typy grup, które działają poza lokalem, miejscem stałej rozgrywki. 
 • Każda grupa, która posiada dostęp do /g [slot] reklama powinna mieć na uwadze wytyczne z publikacji GM (Korzystanie z reklam dla biznesów i tego wytyczne). Nieprzestrzeganie publikacji będzie skutkowało konsekwencjami dla danej grupy, nawet usunięciem jej w najgorszym przypadku.
 • W przypadku nijaczenia postaci przez lidera grupy, może ona zostać usunięta a sama osoba ukarana blokadą postaci.

2. Biznesy


 • Zabrania się wchodzenia na /duty w lokalu, którego drzwi są zamknięte.
 • Zabrania się nabijania minut na /duty będąc AFK.
 • Biznesy typu inne - mogą liczyć na wsparcie w tworzeniu wątków zarobkowych dla nich, jeżeli nie mają innego możliwe sposobu zarobku. 
 • Wszelkie kluby, kasyna albo inne podobne biznesy są zobowiązane do organizowania imprez w swoich lokalach przynajmniej raz na dwa tygodnie. 
 • Biznes, który nie posiada współwłaściciela w przypadku śmierci lidera tzw. Character Kill zostaje usunięty wraz z całym jego majątkiem. Obowiązkiem dla lidera jest poinformowanie opiekunów o tym, by współwłaściciel przejął biznes (Jeżeli nie poinformuje o tym, do 24h - biznes po prostu przepada). Opiekunowie mają prawo zanegować decyzje i usunąć biznes, jeżeli uznają, że nowy lider nie nadawałby się z jakiejkolwiek powodu. 
 • Lider ma obowiązek poinformować opiekuna o nieobecności trwającej dłużej niż 7 dni. Nakazuje się również wyznaczenie zastępstwa na okres jego nieobecności, aby 
 • Biznes, który trafił do archiwum (Na przykład przez brak aktywności). Może powrócić z ponowną aplikacją dopiero po 30 dniach od usunięcia biznesu. Chyba, że opiekunowie inaczej zadecydują.
 • Sprzedaż biznesu może odbyć się tylko i wyłącznie za zgodą opiekuna sektora, wraz z uzasadnieniem. Minimalnym okresem posiadania przedsiębiorstwa do sprzedaży jest 21 dni.
 • Zakazuje się posiadania pod panelem biznesowym (innym jak typ grupy ochrony) swoich prywatnych ochroniarzy. Każda grupa ma skupić się na konkretnych działaniach, konkretnego typu grupy.

3. Projekty IC

 


 • Grupa będąca projektem IC nie może być organizacją przestępczą ani biznesem, jakimkolwiek przedsiębiorstwem  - przykładem projektu IC może być jakieś community, klub offroadu, fundacja, czy np. Port of Los Santos.
 • Projekt IC może zostać przekazany osobie trzeciej po wcześniejszym przedyskutowaniem tematu z opiekunem projektów IC.
 • Lider w przypadku dłuższej nieaktywności powinien wyznaczyć osobę, która pełnić będzie tymczasowo rolę lidera grupy, a także poinformować opiekunów o niej.
 • Lider projektu IC jest zobowiązany do systematycznej dokumentacji gry projektu w postaci screenów bądź filmów w swoim temacie. 
 • W przypadku braku aktywności grupy w temacie na forum przez okres 14 dni, opiekun może grupę usunąć bez wcześniejszej konsultacji z jej liderem. 
 • Projekty wykazujące się aktywnością i kreatywnym prowadzeniem rozgrywki mogą liczyć na nadanie paydayu jeżeli odpowiada to profilowi grupy - szczegóły ustalane są w PW z opiekunami.
 • Każdy projekt IC ma pełne prawo do wsparcia technicznego i narracyjnego opiekunów w celu kreowania miejsca rozgrywki, które tworzy swoim projektem IC. Opiekunowie mają prawo odmowić wsparcia, jeżeli kuje, lub nie jest zgodne z założeniami projektów IC, czy wewnętrznymi wytycznymi

4. Spółki i korporacje

 


 • Lider spółek i korporacji, lub wyznaczona przez lidera osoba jest zobowiązana do systematycznej dokumentacji gry, która jest oceniana i wyceniania po dwóch tygodniach,
 • Wymagane jest od spółek i korporacji prowadzanie swojej narracji tego, co osiągnęła (pracą) podczas działań poparte zdjęciami z gry, czy innymi materiałami przygotowanymi na rzecz rozgrywki, które w finalnym rzucie popierają narracje,
 • Opiekunowie zastrzegają sobie prawo do tworzenia złych narracji, negatywnych w przypadku prowadzenia w złym kierunku swojej spółki, czy korporacji. Cały negatywna narracja może wprowadzić konsekwencje IC finansowe a opiekunowie mają prawo wcielić się w organy windykacyjne i ściągnąć ew. finanse z kont, czy też mienie zadłużonej postaci przez złe zarządzanie spółką, czy korporacją,
 • Spółki i korporacji są zobowiązane do opłacania na /datek i udokumentowania tego w temacie, jeżeli chodzi o zakupywanie bilboardów, czy inne powierzchnie reklamowe,
 • Spółki, korporacje, które będą nastawione tylko na zysk, a nie kreowanie rozgrywki i gry innym są nieakceptowalne i tego typu "złe owce" będą szybko neutralizowane, chociażby negatywnymi narracjami, czy usunięciem spółki, czy korporacji,
 • Lider ma obowiązek poinformować opiekuna o nieobecności trwającej dłużej niż dwa tygodnie i wyznaczyć kogoś w zastępstwie.

5. Aplikowanie


 • Aplikacja powinna być wykonana schludnie, estetycznie i zawierać wszelkie informacje, które zostały zawarte w procesie składania aplikacji,
 • Proces rozpatrzenia aplikacji może trwać nawet do 48h. Wszelkie objawy popędzania opiekunów mogą skutkować zaniechaniem czynności sprawdzających aplikacji, lub odrzuceniem samej aplikacji, 
 • Projekty IC, jak i biznesy nieskryptowe, które ukażą ciekawy pomysł na swoją rozgrywkę - mogą liczyć na wsparcie opiekunów w uzyskaniu niezbędnych rzeczy do gry, 
 • Opiekunowie mają prawo odrzucić aplikację, jeżeli nie będzie ona spójna z oczekiwaniami. Warto mieć na uwadze na przykładzie biznesów, że powielanie oklepanego schematu bez żadnej twórczości z strony aplikującego - może skutkować odrzuceniem, 
 • Reputacja osoby aplikującej może mieć znaczny wpływ na pozytywne rozpatrzenie aplikacji,
 • Jeżeli aplikacja zostanie odrzucona przez opiekuna, aplikujący może złożyć kolejną dopiero po 14 dniach od momentu napisania pierwszej. Chyba, że opiekun wyrazi zgodę na wcześniejsze wrzucenie,
 • (Tylko biznesy) Posiadając już biznes wcześniej, osoba, która ma w planach aplikować na następny ma obowiązek odczekać 30 dni od akceptacji poprzedniego biznesu.

6. Reklamy dla biznesów i ich wytyczne


 • Reklama powinna zawierać krótką informację stricte o biznesie, z ramienia którego jest nadawana
 • Reklama nie może zawierać wulgaryzmów; dopuszczalne są kolokwializmy etc. jako slogan
 • Panuje kategoryczny zakaz używania w reklamach bzdurnych tekstów, prowokacji, polskiego slangu i wszystkiego co nie jest reklamą biznesu.

4. Ważne publikacje


 

Spoiler

 

 

 

2. Regulamin Półświatka Przestępczego


Spoiler

1369449022_vibeprzestpcze.thumb.png.9c814e2955f57b5cf18714e0734a86fb.png

1. Konflikty, strzelaniny


Nieodłącznym elementem gry przestępcy są konflikty waszych postaci na różnych płaszczyznach. Oczywiście na wstępie chcemy Wam uświadomić i zaznaczyć, że nie każdy konflikt musi kończyć się użyciem broni palnej, a sięgnięcie po broń powinno być zupełną ostatecznością. Zdajemy sobie jednak sprawę, że strzelaniny też są elementem rozgrywki, która jest nieodłączna od naszego środowiska. Upominamy jednak, abyście ze wszystkiego korzystali z głową i smakiem, tak aby czerpać maksymalną przyjemność z rozgrywki. Jako opiekunowie chcemy również zaznaczyć, że masowe nadużycia, bezpodstawny DM czy inne wykraczające poza granice dobrego smaku będą przez nas karane. Każda organizacja stworzona tylko w tym celu będzie usuwana, a postacie, które grają przestępców bez panelu blokowane w przypadku nadmiernych ofensywnych akcji.

 • Zakazuje się używania komunikatorów niezwiązanych z grą In Character (discord, ts3 itp.) podczas konfliktów/strzelanin.
 • Prowokowanie innych organizacji, służb porządkowych do konfliktu/wymiany ognia bez żadnych podstaw fabularnych jest kategorycznie zabronione.
 • Odwet może zostać wykonany po 4 godzinach od ataku; zasada ta nie obowiązuje postaci, które nie ucierpiały podczas strzelaniny (mogą one przeprowadzić akcję odwetową w dowolnym momencie) jednak pamiętajcie, by zachować ciągłość fabularną. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której ktoś wchodzi do gry tylko po to, żeby dokonać zemsty za poległych kompanów, będzie to traktowane jako czysty DM i odpowiednio karane.
 • Wojna BW=FCK może zostać ustanowiona przez opiekunów bez inicjatywy liderów. Jest to jednak ostateczność, której wolelibyśmy nie używać, pamiętajcie, że kreowanie długofalowych wątków jest dużo lepsze niż bezpodstawne przelewanie krwi. Gramy role play, w tym trybie nie chodzi o "wygraną", a o dobrą zabawę i kreacje ciekawych oraz barwnych postaci.
 • Po strzelaninie obowiązuje całkowity zakaz okradania nieprzytomnych ofiar. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której podczas napadu rabunkowego, ofiara otworzy ogień pierwsza w kierunku napastników lub zachowuje się irracjonalnie w danej sytuacji. Nie będziemy tolerować sytuacji, w których napastnicy doprowadzają ofiarę do nieprzytomności, a następnie ją okradają. Pamiętajcie, że po strzelaninie wasze postacie powinny w pierwszej kolejności zadbać o swoje bezpieczeństwo i uciekać z miejsca zdarzenia, by uniknąć kary za popełnioną zbrodnie, a nie okradać nieprzytomne ofiary.
 • Rozpoczynanie strzelanin czy innych akcji mocno ofensywnych w miejscach typowo publicznych, bez jakichkolwiek podstaw fabularnych jest zabronione. Dla wyjaśnienia tej zasady przykładem jest rozpoczęcie strzelaniny na plaży w Vespucci z broni szturmowej. Los Santos nie jest miastem duchów, w tych okolicach kręci się wiele osób. Nie wykluczamy możliwości rozpoczęcia w tych miejscach akcji ofensywnych, jednak tak jak wspomniałem na początku, muszą być to akcje z mocnym podłożem fabularnym, w innym przypadku będą one traktowane jako zbędny DM.
 • Rozpoczynając strzelaninę w miejscach typowo publicznych (plaże, biznesy, okolice banków, siedzib służb porządkowych czy "bezpieczniejszych" dzielnicach miasta) macie obowiązek napisać przestępstwo. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której służby porządkowe zdążą zareagować bezpośrednio w grze bądź dowolny członek ekipy powiadomi służby o zaistniałym wydarzeniu, wcześniej przekazując służbom narracyjne informacje o zaistniałym wydarzeniu.
 • Rozpoczynanie strzelaniny:*
  • Ze służbami porządkowymi
  • W przypadku drastycznej przewagi wroga (3:1) //Ta zasada działa również wobec służb porządkowych.
 • *Może zakończyć się uśmierceniem waszej postaci przez Gamemastera. Zasada ta jednak jest bardzo elastyczna i nie działa z automatu. Chcemy zapobiec zbędnemu uśmiercaniu postaci z głupich powodów, dlatego Gamemasterzy podchodzą do każdej takiej akcji indywidualnie. Pamiętajcie, że wasze postacie nie są bezwzględnymi mordercami, a samo zabójstwo niesie za sobą poważne konsekwencje. Nie każda taka sytuacja musi prowadzić do śmierci, dlatego uśmiercanie postaci przez ten podpunkt będzie rzadkim zjawiskiem, który zawsze będzie miał mocne podłoże fabularne dla waszych postaci i organizacji.
 • Kategorycznie zabraniamy noszenia przy sobie długiej broni typu AK-47, M4. Tego typu karabiny, duże strzelby etc. nie są możliwe do ukrycia. Nie przyzwala to także na bieganie z torbą na plecach 24/7.

 •  

  Na wejście do klubu nocnego z bronią (zwłaszcza długą), istnieje niewielka szansa. Rozpoczęcie strzelaniny w takim klubie wiązałoby się z nieuiniknionymi konsekwencjami dla Waszych postaci. Weźcie sobie to mocno do serca. Wszczynanie nieuzasadnionych poprawnie burd w lokalach będzie przez nas regulowane.

   

2. Kradzieże, napady, morderstwa


Przeprowadzając akcję ofensywną, wasza postaci musi być świadoma potencjalnych konsekwencji, które mogą się z nią wywiązać. Oczywiście nie zapominajcie o rozegraniu wszystkiego ze smakiem i w granicach rozsądku, mają zawsze z tyłu głowy czy akcja, którą przeprowadzacie, nie jest naciągana bądź skrajnie nierealistyczna. Napady oraz kradzieże to kwestie pierwszorzędne do objaśnienia, ponieważ zauważyliśmy, że wielu z was robi wszystko by tylko wygrać, przez co zapominacie, że w tego typu akcjach zawsze uczestniczą dwie strony (napastnik i ofiara) i to obie strony powinny czerpać przyjemność z rozgrywki tego typu akcji. Organizacje typowo z "South Central" często dopuszczają się zagrań, które są całkowicie nierealistyczne, widzimy problem i uczulamy. Wszyscy, którzy grają typowy "tryhard" będą karani, chcemy uniknąć sytuacji, gdzie gangsterzy z nudów robią objazdy po cornerach, by upolować swoją wymarzoną ofiarę.

 • Lider ma prawo do wykonania FCK/FCJ na postaciach grających przy organizacji.
 • Akcje FCK/FCJ są dozwolone tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu wniosku i muszą być obserwowane przez Gamemastera. Wnioski należy składać przez prywatną wiadomość zaadresowaną do dowolnego Gamemastera oraz opiekunów organizacji przestępczych. Pamiętajcie, że FCK to ostateczność, która najczęściej przynosi za sobą duże konsekwencje w świecie gry. Pisząc wniosek, przemyślcie dokładnie czy na pewno postać, którą chcecie uśmiercić, na to zasłużyła. Chcemy wam uświadomić, że nie każdy konflikt między waszymi postaciami musi kończyć się śmiercią, istnieje wiele innych sposobów, którymi możecie "nauczyć" bądź "ukarać" swojego przeciwnika.
 • W przypadku gdy postać realizująca wniosek FCK otrzyma BW w momencie ataku - ginie.
 • FCK jest nieodwracalne, jeżeli wniosek został zaakceptowany, a wasza postać uśmiercona nie ma możliwości cofnięcia i odblokowania waszej postaci. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której osoby realizujące wniosek i uśmiercające postać, dopuściły się złamania regulaminu serwera (niech przykładem będzie metagaming).
 • Napady w miejscach publicznych, bądź biznesach muszą być dokładnie opisane w dziale przestępstw, pamiętajcie, że staramy się odwzorować realia LA grając dwudziesty pierwszy wiek. Oczywiście normalnym faktem jest, że podczas takiego napadu (szczególnie z użyciem broni palnej) wszyscy potencjalni "świadkowie" są w szoku i w pierwszej kolejności dbają o swoje bezpieczeństwo, a nie o to żeby zapamiętać szczegóły dotyczące napastników, jednak prosimy o zachowanie rozsądku i uczulamy, abyście starali się grać normalny, zdrowy role play, unikając popełniania zbrodni doskonałych.
 • Zabronione jest okradanie po strzelaninie, wyjątek stanowi sytuacja, w której ofiara napadu rozpoczyna wymianę ognia. Temat ten został poruszony również w kwestii strzelanin, dlatego powtarzamy jeszcze raz, abyście pamiętali, że w momencie wystrzału, wasza postać powinna priorytetowo myśleć o ucieczce z miejsca zdarzenia, a nie okradaniu swoich ofiar.
 • Zakazane jest okradanie nowych postaci (status nad głową).
 • Podczas odgrywania akcji gracz zobowiązany jest uwzględnić, że oprócz postaci jego i ofiary na ulicy znajdują się również bezstronni cywile, miejsce rozgrywki nie jest tak zwanym „miastem duchów”. Zakazuje się odgrywania napadów rabunkowych w ścisłych centrach rozgrywki, tj. na głównych ulicach Vespucci, Vespucci Beach, a także w innych miejscach, gdzie napad rabunkowy byłby skrajnie nierealistyczny (banki, siedziby organizacji porządkowych i ich okolice).
 • Włamania do biznesów i innych lokali muszą być wcześniej zaakceptowane przez opiekunów sektora. Chcemy uniknąć masowego okradania przedsiębiorców, napadów na konwoje, skoro gotówka ma być składowana w interiorach, a jej deponowanie odbywać ma się z udziałem graczy. Z doświadczenia wiemy, że takie rzeczy należy regulować. System konwojów jest szczegółowo opisany w publikacjach. Włamanie do biznesu będzie możliwe w sytuacji, gdy wszystkie osoby znajdować się będą poza /duty. Włamania do domostw nie wymagają zgody.
 • Durne napady na konwoje będą surowo karane. Żadna mechanika, która pozwala na pozyskanie gotówki nie jest sposobem na farmienie jej i nie zezwala na nadużycia. Warto pomyśleć, czy organizacja, którą gracie wpasowuje się w akcje tego typu
 • Kradzieże pojazdów z miejsc narracyjnie zaludnionych, pełnych gapiów jest surowo zabronione. Włączamy w to główne strefy rozgrywki. Wyjątkami są dobrze zaplanowane akcje z odpowiednim podłożem fabularnym. 

3. Prowadzenie postaci przestępczych a zachowanie na cornerach-strefach


W ostatnim czasie przyglądaliśmy się wielu sytuacjom i sposobem prowadzenia przez was postaci w półświatku przestępczym. Wielu z was zapomina o tym, że wykonywanie ruchów w półświatku przestępczym nie jest do końca bezpieczne i niesie za sobą różne konsekwencje. Upominamy ponownie o rozważną grę i prowadzenie swoich postaci z głową.

 • Korzystanie z systemu bankowości na postaciach ulicznych przestępców nie jest mile widziane. Należy grać to z głową. Zachęcamy do prania gotówki, korzystania z interiorów itp. Leży w tym wiele wątków i interakcji między graczami. IRS może Was sprawdzić, a jego działalność będzie odczuwalna na serwerze. Tyczy się to również grup przestępczych o zarysie mafijnym.
 • Wielu z was korzysta z narkotyków. Nie upoważnia was to jednak do grania głupich akcji wykraczających poza kanon dobrego smaku. Narkotyki poza chwilowym wspomaganiem i pobudzeniem waszych postaci niosą za sobą również skutki uboczne, które warto odgrywać. Pamiętajcie, że role play nie polega na idealizowaniu waszych charakterów, a jak najlepszym odwzorowaniu roli i zachowań w najróżniejszych sytuacjach (m.in. bycie pod wpływem używek).
 • Cornery/strefy to miejsca, na które zwracamy szczególną uwagę. Nadużywanie skryptu sprzedaży narkotyków będzie przez nas odpowiednio karane. Na nadużycie składają się m.in.
  • Stanie godzinami na rogu, sprzedaż niebotycznych ilości; nie zabraniamy noszenia ze sobą kilograma narkotyku, ale sprzedaż kilograma na rogu w ciągu kilku godzin nie jest czymś, co akceptujemy.
  • Barykady na cornerze, chowanie się w teksturach, na dachach, siedzenie w odpalonym pojeździe/motocyklu.
  • Hunting dilerów, lootgrab.

4. Ważne publikacje


 

Spoiler

 

 

 

 

3. Regulamin Projektów IC


Spoiler

viberpprojektyic.thumb.png.a9d9417811572cde789f4331426e23a8.png

1. Informacje ogólne - Projekty IC


 

 1. Projekty IC przede wszystkim są nastawione na kreowanie gry in character sobie oraz innym, zainteresowanym graczom. 
   
 2. Grupa będąca projektem IC nie może być organizacją przestępczą ani podchodzić pod już istniejący rodzaj
  biznesu - Wyjątkiem od tej reguły są studia tuningowe oraz wrappingowe.
   
 3. Każdy projekt IC posiada swojego lidera, który jest odpowiedzialny za wszystkich członków projektu.
   
 4. Każdy projekt powinien posiadać konkretne założenia i je skrupulatnie realizować - poziom projektów będzie regularnie sprawdzany, a każdy projekt który wyłamuje się ze swoich założeń bądź nie będzie prezentował akceptowalnego poziomu, zostanie usunięty.
   
 5. Projekt IC może zostać przekazany osobie trzeciej po wcześniejszym przedyskutowaniem tematu z opiekunem projektów IC.
   
 6. Lider w przypadku dłuższej nieaktywności powinien wyznaczyć osobę, która pełnić będzie tymczasowo rolę lidera grupy, a także poinformować opiekunów o niej.
   
 7. Wszystko to co otrzyma grupa (tj. budynki, pojazdy i pozostałe podmioty) zostaje własnością grupy, a w przypadku usunięcia projektu wszystkie rzeczy zostaną usunięte wraz z grupą.

 

2. Składanie aplikacji o projekt IC.


 1. Aplikacja powinna być wystawiona przez potencjalnego lidera projektu w odpowiednim do tego miejscu (dzał aplikacji) - niezastosowanie się do tego będzie skutkowało natychmiastowym wrzuceniem projektu do archiwum, a aplikujący będzie musiał odczekać dwa tygodnie aby móc ponownie aplikować.
   
 2. Tytuł tematu powinien zawierać najważniejsze informacje (nazwa + rodzaj projektu) np: [Szkoła Wieczorowa] Davis Educational, [Firma Tranzytowa] Morph Logistics
   
 3. Temat aplikacji powinien być schludny, estetyczny i zawierać wszelkie informacje na temat projektu, jego założeń i sposobu realizacji.
   
 4. Opiekunowie zastrzegają sobie prawo do odrzucenia aplikacji bez podania przyczyny.
   
 5. Na samym końcu aplikacji powinna znajdować się lista rzeczy potrzebna projektowi do prowadzenia rozgrywki według wcześniej ustalonych założeń.
   
 6. Opiekunowie nie są zobowiązani do przyznania wszystkich ww. rzeczy danej grupie.
   
 7. Po odrzuceniu aplikacji przez opiekuna, należy odczekać minimum dwa tygodnie przed ponownym aplikowaniem o projekt.

3. Zaangażowanie grupy oraz jej aktywność


 1. Opiekunowie mają prawo do kontrolowania projektów IC pod kątem ich aktywności, a co za tym idzie, mogą nagradzać wybrane projekty bądź je karać za brak takowej.
   
 2. Lider projektu IC jest zobowiązany do systematycznej dokumentacji gry projektu w postaci screenów bądź filmów w swoim temacie. 
   
 3. W przypadku planowanej nieobecności: ( Patrz pkt. 1.6)
   
 4. W przypadku braku aktywności grupy przez okres 7 dni opiekun może usunąć grupę bez wcześniejszej konsultacji z jej liderem. 
   
 5. W przypadku braku aktywności grupy w temacie na forum przez okres 14 dni, opiekun może grupę usunąć bez wcześniejszej konsultacji z jej liderem. 
   
 6. Projekty wykazujące się aktywnością i kreatywnym prowadzeniem rozgrywki mogą liczyć na nadanie paydayu jeżeli odpowiada to profilowi grupy - szczegóły ustalane są poprzez PW z opiekunami Projektów.

4. Postanowienia ogólne


 1. Nieznajomość regulaminu nie oznacza możliwości jego nieprzestrzegania. 
   
 2. Opiekunowie zastrzegają sobie prawo do zmiany punktów w regulaminie kiedy tylko uznadzą to za stosowne.
   
 3. Lider projektu musi być obecny na specjalnym serwerze Discorda - Zaproszenie otrzyma on od wybranego opiekuna projektów, a nie stawienie się na nim w ciągu tygodnia skutkuje zamknięciem projektu.

4. Kompendium branży rozrywkowej


Spoiler

26921901_vibebranarozrywkowa.thumb.png.cc884375033ab3429ee1ec04b1e42122.png

Najważniejsze tematy


1. Jak kreować ogólnie swoją postać i czym jest Role Play?

2. Czym jest branża rozrywkowa i co tutaj gramy?

3. O co chodzi z profilami postaci?

 • Profil postaci to twoja „aplikacja” na grę w branży, to wizytówka twojej postaci, jest to ta część „reprezentacyjna”. Jeśli ktoś zarzuca ci, że nie grasz albo słabo się promujesz to pokazujesz takiemu delikwentowi swój profil postaci i ma wszystko czarno na białym. Tak samo, my opiekunowie argumentując jakieś profity dla ciebie możemy posługiwać się twoim starannie prowadzonym profilem.
 • Jak tworzyć profil postaci?
 • Profil postaci bez aktywności przez miesiąc = archiwum.

4. O co chodzi z materiałami?

 • Materiały są głównym sposobem zarobku w branży rozrywkowej. To, co tam opublikujecie zależy głównie od was. Przykładem są single, teledyski czy albumy publikowane przez muzyków czy np. sesje zdjęciowe publikowane przez fotografów i modelki.
 • Zasady wyceniania i publikowania materiałów.

5. Czym są przedsiębiorstwa w branży rozrywkowej?

6. Co to Vinewood Project? + informacje o Richman Resort, Vinewood Bowl, Doppler Cinema, Oriental Theater

 • Vinewood Project dotyczy osób z statusem (sławny) oraz osób, które grają postacie z ograniczonym polem manewru jeśli chodzi o zarobki (mają trudniej), np. postacie sportowców. VP przynosi również swoje profity opisane w odnośniku wyżej. Richman Resort, Vinewood Bowl, Doppler Cinema i Oriental Theater to miejsca fabularne/nasze narzędzia eventowe. Są one neutralne i prowadzone przez zarząd, nie przez branżowe postacie.

7. O co chodzi z narracjami?

 • Narracje są prowadzone przez opiekunów branży rozrywkowej jako Mistrzów Gry. Informują one o skutkach działań uczestników całego sektora rozgrywki, przedstawiają aktualną sytuację. Odwołują się bezpośrednio do świeżych wydarzeń i od razu nadają tor poszczególnym sprawom. W skrócie: jest to szybki feedback na działania celebrytów czy firm.
 • Temat narracji.

8. O co chodzi z współpracami w branży rozrywkowej?

 • Współprace to jeden z popularnych sposobów zarobków w branży rozrywkowej. Polegają na kooperacjach z różnymi markami z LORE (bądź wymyślonymi przez nas, jeśli jest taka potrzeba). Są dobierane specjalnie pod daną postać, na przykład raper promujący model butów znanej marki odzieżowej czy sportowiec promujący napój energetyczny. Negocjacje dotyczące kontraktów i ich treści są odgrywane IC, jeśli sami jesteście w tym słabi tutaj przydaje się menadżer. To, ile możecie zarobić zależy od waszej sytuacji IC (czy się rozwijacie, czy jesteście na językach), od waszej sławy, od waszych umiejętności negocjatorskich.
 • Współpracami głównie zajmują się: shotominajito
 • Jeśli macie pomysł na współpracę dla waszej postaci odezwijcie się do kogoś z wymienionych. Dodam, że na takie kontrakty jednak trzeba trochę sobie zasłużyć i nie dajemy ich do podpisania po dwóch dniach gry. Często odzywamy się też pierwsi do tych, których zauważymy.

9. Jak można zarabiać na organizowaniu eventów?

 • Wydarzenia rozrywkowe przynoszą pieniądze, nie oszukujmy się. Ty robiąc branżowy koncert - nie ważne czy wielki festiwal czy mały koncert u siebie w klubie możesz na tym zarobić. W odnośniku poniżej informacje jak uzyskać wycenę wydarzenia.
 • Regulamin wycen wydarzeń branżowych

 

Media


Media w branży rozrywkowej grają bardzo istotną rolę. Są częścią promocji różnych projektów. Jeśli chcesz planować swoją strategię marketingową musisz być z nimi zapoznany i pomyśleć jak dobrze je wykorzystać. Oczywiście, nie wszystkie media są sprzyjające. Portale plotkarskie wybijają się na aferach i clickbaitach ale cóż - nie ważne jak o nas mówią, ważne, że mówią - to motto wielu skandalistów.

1. Lifeinvader

 • Branżowy opiekun Lifeinvadera:  ThazuEdwin
 • Popularny portal społecznościowy, założony w 2008 roku. W skrócie - rockstarowa parodia Facebooka. Ma ogromne zasięgi, więc jest świetnym środkiem przekazu dla celebrytów i firm. 
 • Jak uzyskać weryfikację na Lifeinvaderze? Należy wysłać wniosek na tym właśnie portalu, który rozpatruje opiekun Lifeinvadera w konsultacji z opiekunami branży rozrywkowej.
 • Pakiety PRO. O co chodzi? Pakiety PRO pozwalają na znana w dzisiejszym świecie social mediów promocję postów - w ten sposób jesteście w stanie dotrzeć do większej ilości osób swoim postem. Warianty pakietów są trzy: Lifeinvader PRO, Lifeinvader PRO Basic, Liveinvader Basic. Koszt to 50 tysięcy za pakiet na miesiąc. Pakiety przyznajemy w zależności od waszej sławy, np. (sławni) wykupują Lifeinvadera PRO, świeże gwiazdy Lifeinvadera Basic.

2. Weazel News

 • Liderzy Weazel News: Djabeu
 • Korporacja medialna założona w 2013 roku. W ciągu kilku lat zdominowała rynek Los Santos, wykupując większość mniejszych rozgłośni; gigant na rynku Los Santos.
 • Weazel News chwyta się wielu tematów i posiada wiele stron tematycznych, takich jakbackstage.com, blondedls, com, weazelnews.com, voss.com, globetrotter.com. Jedne strony zajmują się poważnymi sprawami, np. polityką i organizacjami porządkowymi, drugie plotkami i celebrytami.
 • Rozgłośnia radiowa oferuje wiele usług, np. reklamy, audycje komercyjne, bannery. Więcej informacji tutaj.
 • Weazel News jest świetne do wykorzystania w swojej kampanii reklamowej i warto mieć ową korporację na oku przy planowaniu strategii, może zostać chociażby patronem medialnym waszych eventów.

3. Mask Off

 • Aktualna ekipa Mask Off: ThazuTheLordZibiminajitoSheoll
 • Strona działająca na portalu Lifeinvader anonimowo, zajmująca się życiem celebrytów z stanu San Andreas, głównie metropolii Los Santos. Nie wiadomo kto ją redaguje, ilu jest "reporterów" i w jakim celu to tak naprawdę robią. Prawdopodobnie są to hobbyści, którzy czerpią przyjemność z zasiewania afer, wymyślania plotek i teorii spiskowych.
 • Paparazzi.

4. West Wild Reporter

 • Aktualna ekipa WWR: TheLordZibi, Thazu
 • Jeden z głównych magazynów informacyjnych dotyczący życia gwiazd w Los Santos. Chwyta się on tematów postaci niezależnie czy są oni gwiazdami muzyki, medialnymi przedsiębiorcami czy zwykłymi managerami. Prócz poczynań przedstawicieli show-biznesu WWR w swoich artykułach porusza również bieżące wydarzenia w mieście, w których brały udział bądź też je organizowały mniej lub bardziej znane osoby z lokalnego show-biznesu.
 • WWR służy również jako swojego rodzaju "narracje IC".
 • Rzetelne i prawdomówne źródło informacji o życiu gwiazd i postaci z show-biznesu.

5. V-Tube

 • Serwerowy odpowiednik YouTube.
 • Możesz tutaj publikować swoje promocyjne multimedia, np. vlogi.

6. Ogólny dział INTERNET

 

Projekty


Projekty narracyjne są narzędziem do tworzenia odpowiednich narracji do waszych postaci. Jak wiadomo świat show-biznesu jest obszerny i w zależności od tego jaki gatunek bądź sektor Twoja postać reprezentuje, każda z nich ma nad sobą odpowiednie media, przedsiębiorstwa czy postacie. Celem projektów narracyjnych jest uzupełnienie brakujących elementów i przygotowanie narzędzi, które pozwolą na dalszy rozwój waszych postaci. Czy będzie to odgórnie narzucony pozytywny rozwój? To wszystko zależy tylko od was i od tego jak będziecie dbali o dobrą twarz swojego charakteru. W projekty narracyjne wliczamy również przedsiębiorstwa, które są skierowanie tylko i wyłącznie dla postaci reprezentujących ten sektor rozgrywki, takie przedsiębiorstwa często są prowadzone przez celebrytów IC.

1. San Andreas Music Charts

 • Aktualna ekipa SAMC: cała team branży rozrywkowej (opiekuni + pomocnicy)
 • Odwzorowane na realia serwerowe znanego "Billboard",
 • Źródło narracyjne do oceny przygotowanych materiałów przez artystów. Co miesiąc przygotowywany jest ranking, który zawiera piosenki z danego miesiąca utworzone przez artystów, którzy grają w tym sektorze. Na pozycję utworu w rankingu ma wpływ między innymi: sława postaci, ilość pracy włożona w utworzony materiał, jakość pracy, itp. 

2. Trapstar Worldwide

 • Opiekun projektu: Michigoon
 • Odwzorowane na realia serwerowe "Worldstar Hiphop",
 • Pomocna dłoń i wsparcie dla graczy, których postacie reprezentują underground i nie mają nad sobą żadnych wytwórni. Udostępnienie materiału do publikacji przez Trapstar Worldwide może przynieść zdecydowanie większe zasięgi (a co za tym idzie, również zyski) niżeli próba sił w pojedynkę, będąc mało znanym raperem.

3. STARGAZE

 • Aktualny zarządzający projektem: tutaj niedługo damy informacje
 • Przedsiębiorstwo stworzone z myślą o bardziej rozpoznawalnych osobach z branży rozrywkowej,
 • Celem STARGAZE jest organizacja zamkniętych imprez tylko i wyłącznie dla znanych i sławnych postaci lokalnego show-biznesu. Jest to swoistego rodzaju azyl dla gwiazd, gdzie będą mogły bawić się bez przysłowiowych "hamulców", a to wszystko za sprawą zamkniętej lokalizacji, niedostępnej dla wszelkich fotografów czy też dziennikarzy. Miejsce stworzone z myślą o odzwierciedleniu brudnego klimatu show-biznesu.

4. Vinewood Walk Of Fame

 • Opiekun projektu: opiekuni branży rozrywkowej
 • Vinewood Walk Of Fame jest organizacją zarządzaną przez komisją selekcyjną, nagradzającą sławne persony z przemysłu rozrywkowego, zasłużone podmioty i organizacje. Honorowane publiczne pomniki, osadzone wzdłuż chodników przyjmują kształt pięcioramiennych gwiazd otoczonych materiałem lastryko i mosiądzem. Walk of Fame stanowi największą rolę w branży turystycznej miasta.
 • Organizacja WOF w realiach serwera zajmuje się także organizacją innych ceremonii, np. Walk OF Fame Awards, gdzie wręcza zwycięzcom z różnych kategorii nagrody.

 

FAQ


1. Jak zacząć grę w branży rozrywkowej?

 • Przemyśl swoją postać, podejdź z głową do jej kreacji. Nie twórz bezbarwnej postaci bez osobowości. W tej kwestii przeczytaj publikację dotyczącą developingu postaci, która jest podana u góry tego tematu. Później zastanów się nad tym jaką rolę będzie mogła spełniać w świecie rozrywki i w jaki sposób będziesz zdobywać jej rozgłos. Kim ma być? Ma być skandalistą? Ma być wzorem do naśladowania? Czy mam od razu zacząć szukać mu menadżera? Jak mogę zdobyć rozgłos? Czym mogę się wyróżnić żeby zapaść ludziom IG bardziej w pamięć?
 • Załóż staranny profil postaci. Aktualizuj go wraz z rozwojem wydarzeń IC. Jeśli wrzucasz screenshoty wrzucaj je ciekawe, one są twoją wizytówką. Nie musisz dodawać ss'ów z każdego wyjścia z koleżanką do kawiarni i gadce o gofrach zamówionych na miejscu.
 • Chcesz zarabiać? Zastanów się jak. Grasz rapera? Napisz własny tekst i wydaj kawałek w materiałach, później go promuj za pomocą różnych mediów i swojej strategii marketingowej. Później zaplanuj cały album. Grasz influencerkę? Zacznij prowadzić swój kontent w social mediach (np. posty na Lifeinvader, vlogi też na Lifeinvader czy V-Tube). Później wpadnij komuś w oko i zdobądź współpracę z jakąś marką z LORE. To tylko przykłady.
 • Zaplanuj swój rozwój. Zadaj sobie pytania. Jestem raperem - potrzebuję wytwórni? Może zagram koncert w którymś z klubów? Może nawiąże współpracę i nagram teledysk z bardziej rozpoznawalnym twórcą, co wpłynie na moje zasięgi? Jestem fotografem - może zrobię własną wystawę zdjęć? Może zaproponuję komuś sławniejszemu nietypową, ciekawą sesję? Może otworzę studio fotograficzne?

2. Jakieś inne wskazówki?

 • Jakość ponad ilość. Wstawianie tysiąca kawałków bez promocji nie zrobi z twojej postaci milionera. Lepiej zrobić konkretniejszy kawałek czy nawet teledysk, promować go na LI i w innych mediach, potraktować go jako zapowiedź większego projektu, np. albumu. Przy albumie i ogólnie większych projektach największą rolę odgrywa nie tylko jakość materiału ale promocja. Przykłady z serwerowych promocji: promocja albumu - udział w festiwalach, dawanie koncertów, robienie konkursów internetowych dla graczy, współprace z markami, współprace z firmami, wynajmowanie reklam (np. u biznesów czy w Weazel News); promocja sesji zdjęciowej - zorganizowanie eventu wystawy, tak samo - wywiady, angażowanie się charytatywne w jakieś wydarzenia.
 • Śledź narracje i stosuj się do nich. Jeśli będziesz otrzymywać od nas negatywne narracje (w których dajemy wskazówki, który ruch jest źle wykonany) stosuj się do nich, jeśli nie chcesz dostawać kolejnych negatywnych narracji, które skutkują często zrywaniem kontraktów z markami czy słabszymi wycenami. Chyba, że nie stosujesz się do nich celowo - ale co innego grać skandalistę, a co innego upadającego celebrytę.
 • Nie bój się pytać opiekunów czy pomocników, kto pyta nie błądzi. Proś o pomoc, jeśli czegoś nie rozumiesz.
 • Masz znajomych w branży? Unikaj przekładania OOC na IC. Jeśli rozpoczynasz przygodę, zawsze zaczynasz od zera. To tylko w Twoim interesie jest jak dobrze zaplanujesz swoją postać i jak chwytliwe będą Twoje ruchy by zyskać rozgłos. Jako podziemny raper czy początkująca modelka na pewno nie uda Ci się momentalnie złapać znajomości ze sławnymi osobami - dlatego nawet jeśli to jest Twój znajomy/znajoma, unikaj gwałtownego przekładania znajomości OOC na IC. 
 • Tworzysz piosenki? Unikaj kalek oryginalnych tekstów. Jeśli zamierzasz tworzyć swoje piosenki, staraj się unikać tłumaczenia 1:1 tekstu z oryginału na własny. Nie na tym polega rozgrywka w sektorze CP. Materiały, w których tekst będzie przetłumaczony bezpośrednio z oryginału nie będą wyceniane
 • Nie graj nieskazitelnego charakteru. Nawet jeśli dostaniesz negatywną narrację przez ciekawy skandal to nie znaczy, że to twój koniec. Wiele skandali wpływa dobrze na zasięgi. Co innego jak grasz absurdalną postać z notorycznymi, absurdalnymi błędami IC i OOC.

3. Jak oceniamy waszą rozgrywkę?

 • Prowadzenie profilu postaci. Jeden z obowiązkowych współczynników, który jest brany podczas oceniania waszej rozgrywki. Staranność prowadzenia zawsze jest mile widziana i wskazana, jednakże staraj się na swoim profilu postaci umieszczać tylko i wyłącznie wydarzenia, które mają większy bądź mniejszy wpływ na rozwój Twojej postaci. 
 • Materiały. Jeśli grasz artystę tworzącego muzykę, to materiały oraz, w przyszłości, współprace są Twoim głównym źródłem dochodu. Głównymi punktami, które wpływają na wycenę waszego materiału są jego promocja i status waszej postaci - jeśli jesteś początkującym raperem i nie zrobisz odpowiedniej promocji, materiał zostanie nisko wyceniony. Jakość materiału, wasz wkład w jego utworzenie to dodatkowe czynniki, które mogą podbić jego wycenę - nawet jeśli niezbyt radzisz sobie z tworzeniem teledysków to liczą się chęci. Zdecydowanie większą wycenę dostanie starannie przygotowany materiał z teledyskiem bądź visualiserem aniżeli materiał z prostym obrazkiem bądź screenem z gry i tekstem.
 • Rozwój postaci i stosowanie się do narracji. Jeśli masz pomysł na postać i powoli go realizujesz, będziemy mieli to na uwadze. Bacznie obserwujemy każdą z postaci i wyniki tych obserwacji są widoczne w postaci regularnych szybkich narracji. To właśnie one są narzędziem do oceny i dalszego ukierunkowania waszej rozgrywki bądź dodania jej odpowiedniego wątku. Jeśli Twoja postać popełnia błędy, źle prowadzi swój rozgłos bądź wpada w kontrowersję, narracje są miejscem gdzie zostanie to wam wytknięte. Kary OOC stosujemy bardzo rzadko i w pełni kierujemy się na rozgrywkę IC. Niestosunkowanie się do narracji może wiązać się z problemami a nawet i blokadą postaci.

 

Ostatnia kwestia. Jeśli notorycznie źle prowadzisz developing swojej postaci, grasz nieodpowiednio, nie stosujesz się do zastrzeżeń i uwag opiekunów możemy cię ukarać zarchiwizowaniem twojego tematu w branży rozrywkowej i blokadą postaci za nieodpowiednią kreację.

autorzy kompendium: TheLordZibi, Thazu

5. Regulamin użytkowania gruntów


Spoiler

viberpgrunty.thumb.png.c1d847081f8d9d6e672a56b52641e321.png

Kwestie Użytkowania Gruntów


1. Czy można tworzyć custom interiory, które będą niewymiarowe?

Nie - każdy interior customowy musi realistycznie odwzorowywać zewnętrzny wygląd budynku.

W sytuacji kiedy stworzony zostanie interior znacznie wykraczający poza wygląd zewnętrzny lokalu (np. prestiżowy klub w stodole) rezerwujemy sobie prawo do usunięcia takowego gruntu.

2. Interiory Rockstarowe

Jeżeli chcesz aby Twój grunt otrzymał interior Rockstarowy musisz pamiętać o tym aby wybrane przez Ciebie ID interioru oddawało faktycznie wygląd zewnętrzny budynku.

Niezastosowanie się do tego będzie skutkowało zmianą interiora na taki który bardziej będzie pasował do zewnętrznego wyglądu budynku, a w wypadku absurdów pokroju willi Franklina w garażu - usunięciem gruntu.

Należy pamiętać również aby stosownie odgrywać rzeczy znajdujące się w takich interiorach - to że interior Twojego mieszkania posiada np. basen zewnętrzny czy widok na Vinewood nie oznacza, że możesz to odgrywać - liczy się to czy faktycznie Twój grunt taki widok lub basen posiada na VW0.

3. Ilu może być mieszkańców w jednym budynku mieszkalnym? 

Na obecną chwilę wprowadzamy limit czterech osób na mieszkanie, a w przypadku większych budynków limit zależny jest od rozkładu interioru i ilości sypialni.
Chcemy zakończyć sytuacje gdzie jeden dom był dzielony przez dwudziestu mieszkańców, a zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny widok budynku nawet nie pomieściłby tylu osób w środku.

Tym samym ukracamy praktykę wynajmowania luksusowych willi w dzielnicach pokroju Richman czy Vinewood przez dwadzieścia osób które cyklicznie zrzucają się na wynajem takowego mieszkania, okupując luksusowe wille podczas gdy normalnie żadnej z tych osób nie byłoby na to stać.

4. Czy jest możliwość uzyskania przejścia na balkon/do swojego ogródka na wv0? 
Tak, wystarczy się zgłosić do on-duty Moderatora Technicznego odpowiedzialnego za wyceny gruntów, by pozyskać przejścia.

 

Sebastian., Revo, Edwin i 11 innych lubią to
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować. Warunki korzystania z serwisu Polityka prywatności

Hej! Wygląda na to, że blokujesz reklamy. W porządku, my też czasem je blokujemy. Jeśli jednak chciałbyś nas wspomóc, rozważ dodanie strony do wyjątków.

W zamian otrzymasz unikatowy uścisk dłoni od @Kubas 🤝