Skocz do zawartości
Gracze online

 

 

[LEA] Regulamin organizacji publicznych.


Rekomendowane odpowiedzi

logovibe.png?ex=65fb3a75&is=65e8c575&hm=

REGULAMIN ORGANIZACJI PUBLICZNYCH

(1) Zasady ogólne

 1. Nieznajomość regulaminu organizacji publicznych nie zwalnia z jego przestrzegania.
 2. Regulamin może ulec zmianie. Każda zmiana zostanie odnotowana w komentarzu oraz zostanie to ogłoszone na oficjalnym Discordzie organizacji publicznych
 3. Oficjalnymi sposobami komunikacji z opiekunami organizacji publicznych jest Discord organizacji publicznych lub prywatna wiadomość na forum. Należy pamiętać, że istnieje kilku opiekunów i decyzje podejmowane są wspólnie.
 4. Odejście z frakcji musi zostać zgłoszone do lidera lub członków zarządu. Członek zobowiązany jest do oddania przedmiotów oflagowanych, przedmiotów frakcyjnych w ich ręce.
 5. Zabrania się odkładania przedmiotów oflagowanych, przedmiotów frakcyjnych na ziemię lub w jakiekolwiek inne miejsce z którego gracz może je zabrać. Winę za taki incydent ponosi również osoba, która odłożyła przedmioty, otrzymując karę serwerową lub karę w strefie organizacji publicznych. Przedmioty oflagowane i frakcyjne nie mogą trafić w obieg.
 6. Zabrania się nadużywania: 
  • uprawnień - dotyczy to ofert leczenia, reanimacji, fryzjera, naprawy pojazdów i innych uprawnień, które należą do frakcji w której znajduje się gracz. Zabronione jest korzystanie z w/w uprawnień w prywatnych celach!  
  • przedmiotów oflagowanych, frakcyjnych, które należą do frakcji w której znajduje się gracz,
  • pojazdów, budynków, które należą do frakcji w której znajduje się gracz,
  • swojego stanowiska w sposób nieuczciwy, nielegalny, niezgodny z zasadami lub szkodliwy dla innych osób, organizacji publicznych i innych sektorów. Polega na wykorzystywaniu swojej pozycji w celu osiągnięcia korzyści osobistych, manipulacji sytuacji lub narzucania swojej woli innym. 
 7. Kategorycznie zabrania się wynoszenia informacji z: 
  • narzędzi komunikacyjnych należących do frakcji w której znajduje się gracz, 
  • czatu grupowego w grze,
  • dokumentów, raportów, kartotek, baz danych lub innych informacji, które należą do organizacji publicznych.
 8. Kategorycznie zabrania się tworzenia i dążenia do sporów międzyfrakcyjnych, prowokowania oraz przejawiania toksycznego zachowania wobec graczy z różnych sektorów. Opiekunowie organizacji publicznych zwracają szczególną uwagę na zachowania członków sektorów i w przypadku zauważenia takiego zachowania, wymierzane są kary przez opiekunów owych sektorów w organizacjach publicznych.
 9. Kategorycznie zabrania się jakiejkolwiek formy propagowania nienawiści wobec innych organizacji publicznych lub sektorów.
 10. Opiekunowie organizacji publicznych stosują poniższy system kar wobec graczy sektora:
  • Ostrzeżenie nadane z ramienia opiekunów frakcji publicznych,
  • Ograniczenie uprawnień i możliwości gracza w frakcji poprzez narzucenie odpowiednich restrykcji,
  • Degradacja gracza z pozycji zarządzającej lub nadzorującej frakcję.
  • Wyrzucenie gracza z frakcji z możliwością lub bez możliwości powrotu
  • Nałożenie zakazu pełnienia funkcji nadzorującej lub zarządzającej frakcją
  • Nałożenie czarnej listy frakcji
  • Inne kary, które opiekunowie organizacji publicznych uznają za odpowiednie/słuszne.
 11. Propozycje nowych skryptów oraz globalnych zmian w sektorze powinny być poruszane w dyskusji na Discordzie organizacji publicznych lub bezpośrednio z opiekunami organizacji publicznych.

(2) Liderzy i zarząd frakcji

 1. Lider i v-lider frakcji mogą zostać dobrani lub usunięci tylko i wyłącznie przez opiekunów organizacji publicznych.
 2. W imieniu frakcji może wypowiadać się tylko lider oraz osoby, które zostały przez niego wyznaczone.
 3. Lider frakcji samodzielnie dobiera i usuwa osoby do zarządu frakcji, ustalając obowiązki i uprawnienia w ramach danej frakcji. Należy pamiętać, że rola zarządu nie może zastąpić roli lidera.
 4. Liderzy i zarząd frakcji są odpowiedzialni za wszystkich członków swojej frakcji, a w szczególności za kontrolę granych postaci oraz jakość odgrywania przez nich swojej roli. Liderzy i zarząd są odpowiedzialni za karanie graczy wewnątrz swojej frakcji oraz usuwanie graczy z frakcji, jeśli ci nie spełniają standardów OOC lub naruszają regulamin organizacji publicznych, regulamin serwera lub publikacje/wytyczne GM. Niezastosowanie się do punktu 2.4 lub 2.5 regulaminu org publicznych może skutkować konsekwencjami dla liderów lub zarządu frakcji. 
 5. Liderzy i zarząd frakcji mają za zadanie zapewnić, że wizerunek frakcji pozostaje pozytywnie postrzegany oraz że spełnia on określone wymagania ustalone przez opiekunów organizacji publicznych. Oczekuje się, że liderzy i zarząd będą utrzymywać przyjazne relacje OOC z innymi frakcjami lub sektorami, współpracując nad rozwiązaniem wszelkich problemów.
 6. Gracz powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z liderem i członkami zarządu, jeśli podczas incydentu z udziałem frakcji, w której gra, doszło do nieprzyjemnej sytuacji z członkami organizacji publicznej lub z członkami innych sektorów. Lider lub członkowie zarządu są zobowiązani do oceny incydentu z obu stron i podjęcia dalszych decyzji, które uznają za stosowne.
 7. Propozycje stworzenia, usunięcia oraz tuningu pojazdów frakcyjnych, a także propozycje stworzenia lub usunięcia budynków frakcyjnych oraz przedmiotów frakcyjnych (oflagowanych) należy w pierwszej kolejności kierować do lidera i zarządu frakcji. Z ich inicjatywy taka propozycja musi trafić do opiekunów organizacji publicznych, którzy podejmą decyzję i zapewnią stworzenie, modyfikację lub usunięcie pojazdów, budynków lub przedmiotów. Ekipa serwera nie podejmie żadnych działań w tym zakresie bez wiedzy i zgody opiekunów organizacji publicznych.

(3) Postać skorumpowana

 1. Prowadzenie postaci skorumpowanej bez wyraźnej zgody opiekunów organizacji publicznej skutkować będzie blokadą postaci oraz czarną listą strefy porządkowej, dodatkowo jeśli opiekunowie uznają to za słuszne, mogą ukarać takiego gracza banem lub inną karą serwerową.
 2. Postać uznaje się za skorumpowaną w momencie: 
  • przyjmowania łapówek lub innych korzyści materialnych i niematerialnych,
  • przekazywania zdobytych lub posiadanych informacji (z MDT, z planowanych akcji LEA itd.) dla grup przestępczych lub cywilów,
  • świadomego zaniedbywania obowiązków egzekwowania prawa wobec osób, które dopuściły się popełnienia poważniejszych przestępstw tj. pobicia, postrzelenia, porwania itd. Punkt dotyczy również sytuacji w których to postać odpuszcza postępowania, ucisza lub zamyka sprawy,
  • znaczącego nadużywania siły, które doprowadziło do poważnego uszczerbku na zdrowiu ofiary, wykraczające poza akceptowalne granice,
  • torturowanie,
  • wymuszania zdobycia informacji za pomocą przemocy fizycznej, wykraczając poza akceptowalne granice,
  • celowego nadużywania swoich uprawnień w celu uzyskania korzyści materialnych i niematerialnych,
  • świadomego, przesadnego i notorycznie powtarzającego się łamania regulaminów i oficjalnych zasad, jakimi powinien kierować się przedstawiciel frakcji w grze IC, bez względu na intencje.
 3. Aby uzyskać zgodę na granie postaci skorumpowanej, należy stworzyć odpowiedni ticket na discordzie frakcji porządkowych lub napisać prywatną wiadomość na forum dodając do niej @Matieusz i @Wiesiu. Należy napisać swój background postaci bądź to, co ją zmusiło do takiego kroku oraz plan na jej grę, wystarczy nam krótki plan tego, co chcecie grać jako postać skorumpowana. Wtedy dostaniecie odpowiedź, czy zgadzamy się z tym pomysłem, czy też nie. Ilość osób, ze zgodą jest ograniczona oraz monitorowana przez opiekunów strefy.
 4. Opiekunowie, jeśli uznają, że postać jest prowadzona niewłaściwie lub niezgodnie z zasadami postaci skorumpowanych, mogą ją zablokować oraz cofnąć pozwolenie na grę postaci skorumpowanej w każdej chwili.
 5. Zabrania się utrzymywania kontaktu OOC z osobami, z którymi masz interakcje na postaci skorumpowanej. Oznacza to, że nie możesz dogadywać się OOC z tymi osobami ani chwalić się statusem postaci skorumpowanej w celu znalezienia sobie partnera do gry. Wszystkie interakcje powinny odbywać się w grze za pomocą interakcji IC.
 6. Postać skorumpowana posiada prawo do wynoszenia informacji IC z odpowiednich źródeł. Jednakże, zabronione jest robienie screenshotów z kartotek, raportów, forum, Discorda lub innych platform należących do frakcji w której gra gracz i organizacji publicznych

(4) Gra w organizacjach publicznych i w innych sektorach

 1. Dozwolona jest gra w organizacjach publicznych oraz w biznesach, projektach i branży rozrywkowej na innych postaciach.
 2. Gracz może grać tylko w jednej organizacji publicznej. Dozwolona jest gra w kilku organizacjach publicznych na innych postaciach za zgodą liderów poszczególnych frakcji.
 3. Zabrania się gry w organizacjach publicznych i organizacjach przestępczych bez zgody lidera frakcji i opiekunów organizacji publicznych.
 4. Zgoda na grę w kilku organizacjach publicznych lub w organizacji przestępczej może zostać w każdej chwili cofnięta przez opiekunów organizacji publicznych.
 5. Jakiekolwiek objawy nadużywania zgody na grę w dwóch sektorach i próby mszczenia się na graczu z innych postaci (np. gdy gracz X zostanie zaatakowany przez gracza Y, a następnie przelogowuje się na postać z półświatka w celu zemsty), będą karane wyrzuceniem z frakcji, umieszczeniem na czarnej liście strefy porządkowej oraz innymi karami serwerowymi. Dotyczy to również sytuacji, gdy gracz jawnie łączy ze sobą dwa sektory, przenosząc konflikty, wpływając na prowadzone śledztwa wobec jego postaci lub grupy w której gra, wpływając na równowagę rozgrywki.
 6. Lider frakcji ma prawo cofnąć swoją zgodę oraz ukarać gracza w frakcji w przypadku, gdy jego aktywność nie spełnia wymaganych standardów.

Opiekunowie organizacji publicznych: @Matieusz @Wiesiu
Pomocnicy strefy: @oliwierr @xsciechax

 

Ostatnia data aktualizacji regulaminu org. publicznych: 08.07.2024

 

 

USTALENIA OPIEKUNÓW ORGANIZACJI PUBLICZNYCH

 1. Nieznajomość ustaleń opiekunów organizacji publicznych nie zwalnia z jego przestrzegania. Ustalenia mogą ulec zmianie. Każda zmiana zostanie odnotowana w komentarzu oraz zostanie to ogłoszone na oficjalnym Discordzie organizacji publicznych
 2. Usunięcie skryptowych gwiazdek z felony. Doszliśmy ostatnio do porozumienia z opiekunami organizacji przestępczych, aby usunąć system karania gwiazdkami. Od tego momentu, nie możecie nadawać gwiazdek podczas wrzucania gracza do aresztu. Jeżeli widzicie, że gracz ma bogatą kartotekę swojej postaci, możecie wysłać wniosek o dożywotnie pozbawienie wolności na Discord organizacji publicznych. Tam dowiecie się wszystkiego od osoby rozpatrującej Twój wniosek.
 3. Zgoda na dożywotnie pozbawienie wolności dla postaci gracza może zostać udzielona przez opiekunów organizacji publicznych. Domyślnie opiekunowie org. publicznych podejmują decyzję w sprawie nadania dożywocia, natomiast musicie napisać odpowiedni wniosek na Discord organizacji publicznych. Istnieje też druga możliwość, polegająca na tym, że członek ekipy (JGM/GM/CM) w sytuacjach nagłych lub niecierpiących zwłoki (przykładowo okazało się, że postać popełniła podwójne/potrójne morderstwo i został od razu złapany), członek ekipy w/w może przyjść na miejsce i na miejscu podjąć decyzję czy takie dożywocie może być nadane bez ingerencji opiekunów, lecz od razu zaznaczam, że nie może być to żadna priorytetowa opcja, że tylko takim sposobem załatwiacie dożywocia. W pierwszej kolejności zawsze wniosek, a w sytuacjach nagłych zawołanie JGM/GM/CM na miejsce
 4. Dożywotnie pozbawienie wolności nie kończy się już blokadą postaci! Opiekunowie organizacji publicznych lub wyznaczone przez nich osoby z ekipy serwera ustawią dla postaci gracza pięć gwiazdek FELONY. Po otrzymaniu informacji zwrotnej, że zostało to już ustawione, gracz frakcji musi wpisać komendę /aresztuj wobec postaci gracza, wpisując dowolną ilość minut aresztu, 0 lub 1 przy FELONY (tutaj można), a w powodzie należy umieścić zarzuty i na końcu dopisek o tym, że postać została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności. 
 5. Postaci wobec których toczone jest śledztwo wewnętrzne departamentu/projektu, lub są postawione w stan oskarżenia, nie mogą uciekać się do Character Kill, a na życzenie wydziału wewnętrznego lub przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości, gracz prowadzący taką postać ma obowiązek stawić się w grze w dogodnym dla obu stron terminie.
 6. Postać która została deportowana przez agencję ICE dostaje możliwość złożenia wniosku apelacyjnego dzięki któremu będzie mogła legalnie wjechać na teren Stanów Zjednoczonych jednak żeby nie było tak łatwo ustalone zostały warunki które będzie trzeba spełnić:
  -Czas od deportacji przekroczył 3 miesiące.
  -W powodzie deportacji nie zostało uwzględnione dokonanie przestępstwa na terenie Stanów Zjednoczonych.
  -W powodzie deportacji nie zostało uwzględnione iż deportowany przejawiał zachowania terrorystyczne.

  W apelacji również należy uwzględnić dlaczego deportowany chcę wrócić na teren Stanów Zjednoczonych.
  Apelacje od deportacji ICE należy wysyłać za pośrednictwem prywatnej wiadomości na forum załączając do niej opiekunów oraz pomocników strefy publicznej.

 

Ostatnia data aktualizacji ustaleń opiekunów org. publicznych: 19.03.2024

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 7 miesięcy temu...
 • 3 miesiące temu...

Aktualizacja regulaminu, dodano podpunkt dotyczący postaci skorumpowanych:

Postać uznaje się za skorumpowaną w momencie

 • świadomego, przesadnego i notorycznie powtarzającego się łamania regulaminów i oficjalnych zasad, jakimi powinien kierować się przedstawiciel frakcji w grze IC, bez względu na intencje.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Warunki użytkowania Polityka prywatności Regulamin