Skocz do zawartości
Gracze online

 

 

U.S. Department of Justice


Rekomendowane odpowiedzi

"No one doing big business can avoid some contact with government agencies, regulators, and policy makers."


merrick-garland-gty-jt-210611_1623443293251_hpMain_16x9_992.jpg.a34fc680061e26eba821b2d40e6c7516.jpgUnited States Department of Justice, znany również jako Departament Sprawiedliwości, jest federalnym departamentem wykonawczym rządu Stanów Zjednoczonych, którego zadaniem jest egzekwowanie prawa i administrowanie wymiarem sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Jest to odpowiednik ministerstwa sprawiedliwości lub ministerstwa spraw wewnętrznych innych krajów. Na czele departamentu stoi amerykański prokurator generalny, który podlega bezpośrednio prezydentowi Stanów Zjednoczonych i jest członkiem gabinetu prezydenta.

Nowoczesne wcielenie Departamentu Sprawiedliwości powstało w 1870 roku za prezydentury Ulyssesa S. Granta. Departament obejmuje federalne organy ścigania, a w tym: Federal Bureau of Investigation (FBI), U.S. Marshals Service (USMS), Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (BATFE/ATF), Drug Enforcement Administration (DEA) i Federal Bureau of Prisons (BOP). Posiada również osiem głównych działów prawników, którzy reprezentują rząd federalny Stanów Zjednoczonych w postępowaniach sądowych. Departament obejmuje również Biura Prokuratorów Stanów Zjednoczonych dla każdego z 94 federalnych okręgów sądowych.

 

FBI-agenci-500x290.jpg.17f8538e141e35d10c9d732a78c54d41.jpgPodstawowymi działaniami Departamentu Sprawiedliwości jest reprezentowanie rządu USA w sprawach prawnych (takich jak sprawy przed Sądem Najwyższym) oraz prowadzenie federalnego systemu więziennictwa. Departament jest również odpowiedzialny za przegląd postępowania lokalnych organów ścigania zgodnie z ustawą o kontroli przestępczości i egzekwowaniu prawa z 1994r.

Urząd Prokuratora Generalnego został ustanowiony ustawą o sądownictwie z 1789r. jako praca w niepełnym wymiarze godzin dla jednej osoby, ale rósł wraz z biurokracją. Kiedyś prokurator generalny udzielał porad prawnych Kongresowi USA, a także prezydentowi; jednak w 1819r. prokurator generalny zaczął sam doradzać Kongresowi, aby zapewnić rozsądny nakład pracy. Do 3 marca 1853r. pensje prokuratora generalnego były ustalane na poziomie niższym od wypłacanych pozostałym członkom gabinetu. Pierwsi adwokaci generalni uzupełniali swoje pensje prowadząc praktyki prywatnie, często prowadząc sprawy przed sądami jako pełnomocnicy. Lekkość urzędu ilustruje Edward Bates (1793-1869), prokurator generalny za Abrahama Lincolna (1861-1864). Bates miał tylko małą operację, z sześcioosobowym personelem. Główną funkcją było generowanie opinii prawnych na wniosek Lincolna i członków gabinetu oraz prowadzenie sporadycznych spraw przed Sądem Najwyższym.

 

dea-comp.thumb.webp.b4fa4c4185a765d917bba4314454efcd.webpZałożeniem projektu, bo należy zaznaczyć, że DOJ pojawia się w charakterze bardzo zbliżonym do SAHP, a nawet trochę bardziej ograniczonym, jest dostarczenie wsparcia innym agencjom egzekwującym prawo w federalnej postaci, gdy jest to potrzebne. Projekt nie będzie grał bez celu, nie będzie rozwiązywał spraw z "łapanki" czy pomiędzy nimi jeździł bez celu, zbierając informatorów, whatever. Projekt będzie powoływany jedynie epizodycznie w chwilach, gdy naprawdę jest potrzebny i może wnieść coś więcej w danej sprawie. Stąd też projekt może pojawiać się na ulicach Los Santos raz na tydzień, a może nie pojawiać się przez miesiąc. Dlaczego tworzymy DOJ, a nie na przykład FBI? Po to, aby mieć swobodę i możliwość wykonywania ruchów, by nie skupiać się na jednym odłamie całego systemu federalnego i mieć możliwość dobrania odpowiedniej komórki do odpowiedniej sprawy. Przy tworzeniu takiej frakcji byłby to spory problem ze względu na zasób ludzki, przy tworzeniu projektu tego problemu nie uświadczymy, ponieważ każdy gracz DOJ będzie graczem, który potrafi wcielić się w każdą z tych komórek. 
 


Autor: v3rso

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

EZV1JhR.pngDrug Enforcement Administration (DEA) zajmuje się powszechną kontrolą substancji uznanych przez prawo federalne lub stanowe nielegalnymi. Dodatkowo głównym celem Drug Enforcement Administration jest doprowadzenie każdego przestępcy, który dopuszcza się produkcji, dystrybucji lub uprawy substancji uznanych za powszechnie nielegalne przez konkretne prawa stanowe, lub prawa federalne wydane jedną dyrektywą. Agencja zajmuje się prowadzeniem rozbudowanych kampanii reklamowych mających na celu zmniejszenie korzystania z tych substancji wśród młodzieży konkretnych stanów. Drug Enforcement Administration realizuje się również w badaniu i ograniczaniu dostępności substancji na rynku międzynarodowym we współpracy z CIA oraz innymi agencjami zewnętrznymi państw sojuszniczych. 

Założenie agencji przyjmuje się 14 grudnia 1970 roku w Białym Domu. Prezydent Nixon podpisuje dyrektywę wprowadzającą rozporządzenie w obieg departamentu sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, ustanawiając tym samym jedną z kolejnych i przyszłościowych agencji federalnych, których głównym celem jest obrona kraju przed substancjami kontrolowanymi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Seal_of_the_Federal_Bureau_of_Investigation.svg.png

Federal Bureau of Investigation (FBI) to agencja federalna podlegająca pod amerykański departament sprawiedliwości. Działania tejże agencji są skupione na inwigilacji i zwalczaniu zorganizowanej przestępczości na terenie całego kraju. W Stanach Zjednoczonych powstało dotychczas 56 biur terenowych, a jednym z nich jest biuro terenowe działające w Los Santos. FBI respektuje prawo federalne, którego na terenie Los Santos zajmuje się egzekwowaniem. Federalne Biuro Śledcze jest jedną z najbardziej rozwiniętych agencji federalnych w Stanach Zjednoczonych. Określa się ją mianem elitarnej, a niewiele ludzi może dla niej pracować. 

Agencja ta zajmuje się głównie terroryzmem wewnątrzpaństwowym, cyberprzestępstwami, obroną przed wywiadem innych krajów, prowadzeniem rozwiniętych operacji o wysokim statusie zagrożenia wewnątrz państwa. Poza tym, biuro śledcze na szczeblu federalnym prowadzi pełną kontrolę broni o masowej destrukcji, zajmuje się obroną praw cywili, a także korupcją urzędników/przedstawicieli publicznych. Mimo wszystko, jedną z głównych misji tejże instytucji jest pełna inwigilacja grup przestępczych o statucie zorganizowanych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Seal_of_the_United_States_Marshals_Service.svg.pngUnited States Marshal Service (USMS) jest federalnym organem ścigania w Stanach Zjednoczonych. USMS to biuro w Departamencie Sprawiedliwości USA, działające pod kierownictwem Prokuratora Generalnego, ale służy jako ramię egzekwowania federalnych sądów Stanów Zjednoczonych w celu zapewnienia skutecznego działania sądownictwa i integralności Konstytucji. Jest najstarszą federalną agencją egzekwowania prawa w USA, utworzone zostało w 1789 roku. Biuro to jest przede wszystkim odpowiedzialna za ochronę sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości, zarządzanie operacjami związanymi z uciekinierami, zarządzanie majątkiem przestępczym, operowanie Federalnego Programu Ochrony Świadków oraz Systemu Transportu Więźniów, egzekucję federalne nakazy aresztowania i ochronę wyższych urzędników państwowych za pośrednictwem Biura Operacji Ochronnych.

Pracownicy tego departamentu zarządzają również procederami i płatnościami skierowanymi do ofiar przestępstw i innych niewinnych osób trzecich, którym finanse mają pomóc naprawić szkody wyrządzone przez aktywność przestępczą w Stanach Zjednoczonych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Patch_of_the_U.S._Customs_and_Border_Protection.svg.pngImmigration and Customs Enforcement (ICE) to kolejna federalna agencja ścigania podlegająca pod Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych. Misją ICE jest ochrona Stanów Zjednoczonych przed przestępczością transgraniczną i nielegalną imigracją, które zagrażają bezpieczeństwu narodowemu i bezpieczeństwu publicznemu. Misja ICE jest realizowana poprzez egzekwowanie ponad 400 ustaw federalnych i skupiając się na naruszeniach przepisów celnych, egzekwowaniu imigracji, zapobieganiu terroryzmowi oraz zwalczaniu nielegalnego przepływu osób i towarów. Personel ICE (specjalni agenci i oficerowie) nie patroluje granic amerykańskich; rolę tę pełni United Sates Customs and Border Protection.

ICE powstało w 2003 roku w wyniku połączenia elementów dochodzeniowych i wewnętrznych dywizji byłego U.S. Customs Service i Immigriation and Neutralization Service. W tym momencie ICE zatrudnia ponad 20 000 pracowników organów ścigania oraz personelu pomocniczego w ponad 400 biurach umieszczonych w Stanach Zjednoczonych, oraz na całym świecie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Seal_of_the_Bureau_of_Alcohol_Tobacco_Firearms_and_Explosives.svg.pngBureau of Alcohol Tobacco and Firearms (ATF) obejmuje dochodzenia oraz zapobiegania przestępstw federalnych, obejmujących bezprawne użycie, produkcję oraz posiadanie broni palnej, jak i materiałów wybuchowych; akty podpaleń i zamachów bombowych; nielegalny handel i uchylanie się od opodatkowania alkoholem i wyrobami tytoniowymi. ATF odpowiada również za licencjonowanie sprzedaży, posiadania oraz transportu broni palnej, amunicji oraz materiałów wybuchowych w handlu międzystanowym. Wiele działań ATF jest prowadzone we współpracy z grupami zadaniowymi, które składają się z funkcjonariuszami federalnych oraz lokalnych organów ścigania. Przykładowo Project Safe Neighbourhoods. Biuro zostało utworzone w roku 1972. Obecnie za zarządzanie ATF odpowiada Marvin G. Richardson.

Współpracują z każdymi społecznościami, firmami, branżami, organami ścigania, a także agencjami bezpieczeństwa publicznego, aby chronić społeczeństwo Stanów Zjednoczonych. Służą wymianie informacji, szkoleniom, badaniom oraz wykorzystaniu technologii.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

logo-wordmark-blue.pngUnited States Department of Homeland Security (DHS) jest federalnym departamentem wykonawczym Stanów Zjednoczonych, który odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo publiczne. Z grubsza może być porównane do spraw ministerialnych lub innych spraw wewnętrznych innych krajów. Główną misją DHS jest zapewnienie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w dziedzinie antyterroryzmu, ochronie granic, pilnowaniem imigracji oraz służby celnej, zajmowaniem się cyberprzestępstwami oraz zapobieganiu katastrofom ewentualnie zarządzanie nimi.

Rozpoczęła swoją działalność w roku 2003, powstała w wyniku ustawy o bezpieczeństwie wewnętrznym z 2002 roku, uchwalonej w odpowiedzi na ataki z 11 września. Zatrudnia aktualnie ponad 240 000 pracowników, jest trzecim co do wielkości departamentem gabinetu bezpieczeństwa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...

TLROBSERWACJA1.pngTLROBSERWACJA2.pngTLROBSERWACJA3.pngTLROBSERWACJA4.pngTLROBSERWACJA5.pngTLROBSERWACJA6.pngTLROBSERWACJA7.pngTLROBSERWACJA8.pngTLROBSERWACJA9.pngTLROBSERWACJA10.pngTLROBSERWACJA11.pngTLROBSERWACJA12.pngTLROBSERWACJA13.pngTLROBSERWACJA14.png

Spoiler

Powstrzymaliśmy się od postowania mniejszych sklejek w trakcie grania całego dochodzenia, na rzecz jednej-dwóch dużych składanek pod koniec naszej gry. Szkoda, że wszystko zakończyło się zamknięciem organizacji tak szybko - ale i tak wielkie dzięki dla @Heavyweight iconi @Chrzanza napędzenie nam gry.

 

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...
  • 4 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 tygodnie później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Warunki użytkowania Polityka prywatności Regulamin